Materiaali 30.03.2017

Opinnäytetyö: #nuoretestradille #kuuleksmua Mediajulkisuus ja monikulttuurisen nuoren identiteetti

Koska maahanmuuttajien määrä kasvaa Suomessa ja globalisaation myötä yhteiskuntamme muuttuu yhä monikulttuurisemmaksi, täytyy tarkastella sitä, kuinka voidaan tukea monikulttuuristen nuorten identiteettiä kansalaisena uudessa kotimaassa. Tässä pro gradu -tutkielmassa paneuduin siihen, onko mediakasvatuksella mahdollista vahvistaa kansalaisidentiteetin luomista.

Projektin kautta pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseeni mediajulkisuuden merkityksestä monikulttuurisen nuoren kansalaisidentiteettiin, jos sellainen voidaan määritellä. Tutkimusmenetelmänä oli toimintatutkimus, jonka toteutin tamperelaisessa monikulttuurisessa nuorisokahvilassa. Projektin kautta pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseeni mediajulkisuuden merkityksestä monikulttuurisen nuoren kansalaisidentiteettiin, jos sellainen voidaan määritellä. Nuoret toimivat tuottajina ja heidän teoksensa julkaistiin erilaisissa mediajulkisuuden tiloissa. Jouduimme tekemään spontaaneja ratkaisuja, jotta saimme nuoret aktivoitua. Avoimuus osoittautui sekä haasteeksi että myös ratkaisuksi ongelmiin. WhatsApp -ryhmä muotoutui tiedonvälityksen lisäksi julkison dialogi- alustaksi, jossa rohkaisimme nuoria julkaisemaan kuvia ja kiireiset nuoret pystyivät osallistumaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Myllynen, Milka (2016):#nuoretestradille #kuuleksmua Mediajulkisuus ja monikulttuurisen nuoren identiteetti


Teemat
Avainsanat