Materiaali 25.06.2014

Opinnäytetyö: Nuoret rakentavat mielipiteitään verkossa

Ovatko sosiaalisen median verkkokeskustelut sellaisia paikkoja, joissa nuoret saavat uutta tietoa ja näkemyksiä? Rakentavatko nuoret mielipiteitään verkkokeskusteluissa? Entä miten nuoret suhtautuvat nuorisotyön ammattilaisten läsnäoloon omissa verkkoyhteissään?

Opinnäytetyö (yamk) (2014) tarkastelee nuoria sosiaalisen median verkkokeskusteluissa sekä sitä, ovatko ko. keskustelut nuorisotyön ammattilaisille mielekkäitä paikkoja toteuttaa oman työtehtävänsä määrittämää tavoitteellista toimintaa. Aineisto kerättiin verkkokyselynä 1800 nuorelta. Tulokset osoittavat, että nuoret rakentavat aktiivisesti mielipiteitään sosiaalisen median verkkokeskusteluissa. Lisäksi nuoret suhtautuvat pääosin myönteisesti aikuisiin, jotka käyvät keskusteluita nuorten kanssa työkseen eri keskustelufoorumeilla. Opinnäytetyön on tehnyt Ilmo Jokinen (Humak, järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, yamk) ja työn tilaajana on toiminut Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.


Avainsanat