Materiaali 06.11.2016

Opinnäytetyö: Luova kirjoittaminen ja mediakasvatus. Tarkastelussa työttömien nuorten mediasuhteet ja kirjoittaminen

Toimintatutkimus käsittelee työttömien nuorten mediasuhteita ja kirjoittamista. Työn liikkeelle paneva voima on huoli syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kirjoitustaidosta. Teknologian kehittyminen muuttaa jatkuvasti tekstien tuottamisen tapoja ja ympäristöjä. Yhteiskunnallinen osallistuminen vaatii kansalaisilta yhä monipuolisempia taitoja tuottaa ja tulkita erilaisia tekstejä. Mediakasvatuksen käsitteistön avulla kirjoittamista tarkastellaan tässä työssä suhteessa osallisuuteen ja yhteiskunnalliseen toimijuuteen.

Työn toiminnallinen osuus toteutettiin luovan kirjoittamisen projektina työttömien nuorten Viestintä- ja vuorovaikutuspajalla Vantaalla. Tutkimukseen osallistui 19 työtöntä nuorta, jotka olivat 17 27 – vuotiaita. He opiskelivat puolen vuoden ajan luovaa kirjoittamista mediakasvatuksellisella otteella. Tutkimuksen aineisto koostuu havaintopäiväkirjasta, projektiin osallistuneiden nuorten teksteistä, haastatteluista ja kyselyvastauksista, sekä työpajaohjaajien keskusteluista ja haastatteluista.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että monilukutaitojen pedagogiikkaa soveltavat opetusmenetelmät, joissa oppijalle tarjotaan aktiivista tekstien tuottajan roolia, tukevat perinteisesti alisuoriutujiksi luokiteltujen nuorten kirjoittamaan oppimista ja mediasuhteita. Työssä kehitetyt menetelmät korostavat esimerkiksi multimodaalisuuden ja kulttuurisen diversiteetin mahdollisuuksia kirjoittamisen opetuksessa. Mediakasvatuksellisen kirjoittamisen opetuksen avulla on mahdollista vahvistaa työttömien nuorten osallisuuden tunteita.

Puska, Maija (2016): Luova kirjoittaminen ja mediakasvatus. Tarkastelussa työttömien nuorten mediasuhteet ja kirjoittaminen.


Teemat
Avainsanat