Materiaali 25.06.2014

Opinnäytetyö: Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineenä

Miten verkon sosiaaliset yhteenliittymät eli parvet toimivat? Kuinka joukkoistamista sekä verkon parvia voidaan hyödyntää nuorisotyössä ja millä keinoin nuoret saadaan mukaan ko. toimintaan?

Opinnäytetyössä (yamk) (2014) käsitellään joukkoistamisen mahdollisuuksia kunnallisessa nuorisotyössä. Työ perustuu Hyvinkäällä toteutettuun HypeCon-toiminnan kehittämiseen. Sen pohjalta on opinnäytetyössä luotu laajempi ja yleistettävämpi ns. Impulssi-malli, jonka avulla nuorisotyön toimijat voivat hyödyntää joukkoistamisen ja verkon mahdollisuuksia oman toimintansa kehittämisessä. Opinnäytetyön on tehnyt Mika Joensuu (Humak, järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, yamk) ja työn tilaajana on toiminut Humak.