Materiaali 15.03.2014

Opinnäytetyö: Internet nuorten sosioemotionaalisen kehityksen viitekehyksenä

Proseminaarityössä (2014) tutkitaan Turun seudun lukiolaisten kokemuksia internetistä uudenlaisena sosiaalisena ja sosioemotionaalisena ympäristönä. Miten nuoret kokevat eri teknologioiden kautta välittyvän sosiaalisuuden? Entä millaisia tarpeita internet, sosiaalinen media ja verkkopelaaminen heissä tyydyttävät?

Lataa opinnäytetyö pdf:nä verkosta.

Tekijä: Milla Kruskopf, Turun yliopisto / kasvatustiede