Materiaali 08.12.2016

Opinnäytetyö: Elektroninen urheilu osana nuoren vapaa-aikaa – eSports-opas vanhemmalle

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä digitaalinen pelaaminen ja elektroninen urheilu merkitsevät nuorille sekä miten elektroninen urheilu soveltuu nuorisotyöhön.

Elektroninen urheilu on digitaalisten pelien kilpailullista pelaamista joko kahden yksilön tai joukkueen välisesti. Elektroninen urheilu, joka tunnetaan myös nimillä eSports, e-urheilu ja kilpapelaaminen, on yksi tämän hetken suurimmista ja nopeimmin kasvavista viihdeteollisuuden kulttuuri-ilmiöistä maailmanlaajuisesti. Kymmeniä miljoonia katsojia verkossa keräävä ja isoja stadioneja täyttävä elektroninen urheilu näkyy myös osana kasvatusta niin koulutusohjelmissa kuin vapaa-ajan viettomahdollisuutenakin.

Opinnäytetyön tilaajana oli Turun nuorisopalvelut ja tavoitteena oli kehittää nuorisopalveluille elektronista urheilua hyödyntävää nuorisotyöllistä toimintaa. Tuloksista ilmeni, että elektroninen urheilu on arvokas ja varteenotettava, etenkin nuoria kiinnostava sekä nuorille paljon antava tavoitteellinen harrastus, joka sopii hyvin nuorisotyön välineeksi. Tuloksista ilmeni myös kasvattajien kiinnostuksen tärkeys peliharrastusta kohtaan ja merkittävyys pelimaailmaan sekä elektroniseen urheiluun tutustumisesta. Tulosten perusteella negatiiviset asenteet pelaamista kohtaan muuttuvat positiivisemmiksi, kun harrastuksen mahdollisuuksiin ja luonteeseen tutustutaan.

Kerätyn tutkimusaineiston pohjalta syntyi Turku Game Academy sekä vanhemmille ja kasvattajille suunnattu eSports-opas, joka tiivistää peliharrastuksen mahdollisuudet, faktatiedot ja monimuotoisen hyödyntämisen kehittävänä sekä sosiaalisena harrastuksena. Oppaassa kuvataan elektronisen urheilun maailmaa, tutustutaan peliharrastuksen luonteeseen ja annetaan käytännön vinkkejä, kuinka lähestyä ja tukea pelaavaa nuorta hänen mieliharrastuksessaan. Oppaan tarkoituksena on tarjota kasvattajille ensiaskel elektronisen urheilun maailmaan, johon tutustuttaisiin ideaalitilanteessa lisää yhdessä nuoren johdolla. Opas löytyy opinnäytetyön lopusta.

Oscar Kivikoski (2016): Elektroninen urheilu osana nuoren vapaa-aikaa : eSports-opas vanhemmalle. Opinnäytetyö, Humanistinen ammattikorkeakoulu.


Avainsanat