Materiaali 05.11.2013

Opinnäytetyö: Elämä Pelissä – tutkimus nuorten digitaalisen pelaamisen positiivisista vaikutuksista

Tuomas Rappin opinnäytetyö tutkii nuorten digitaalista pelaamista Suomessa ja tuo ilmi digipelaamisen positiivisia vaikutuksia.

Nuorten peleistä oppimista tarkasteltiin kyselyaineiston avulla. Kysely toteutettiin verkossa ja siihen vastasi noin 200 nuorta ympäri Suomea. Toinen tutkimusongelma vuorostaan pyrki selvittämään, voiko elämyspedagogiikka edesauttaa pelien kautta oppimista. Tätä aihetta lähestyttiin seikkailu- ja elämyskasvatuksen teorian kautta. Opinnäytetyössä tuodaan myös esille, että mitä tulee ottaa huomioon, kun lähdetään toteuttamaan elämyspedagogiikan käytäntöjä digipelaamiseen.

Tutustu opinnäytetyöhön verkossa.

Tekijä: Tuomas Rapp, Humanistinen ammattikorkeakoulu / Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma