Materiaali 28.04.2014

Opinnäytetyö: Blogga i grupp – en kraft som för framåt

Millainen merkitys blogi-toimintaan osallistumisella on ryhmän jäsenelle? Mitä tytöt ovat kokeneet tärkeäksi ryhmässä? Mikä on edistänyt heidän henkilökohtaista kehitystään tyttönä ja nuorena naisena?

Opinnäytetyössä (2014) selvitetään millainen vaikutus blogi-toiminnalla on Turun Tyttöjen Talolla käyville tytöille ja nuorille naisille. Aineistona on käytetty kolmen blogi-toimintaan osallistuneen tytön kirjoittamia kertomuksia. Työn on tehnyt ammattikorkeakoulu Novian nuorisotyön opiskelija Jenny Mangström. Opinnäytetyö on ruotsinkielinen.