Materiaali 22.05.2014

Opinnäytetyö: Askelmerkit pelikeskusteluun – opas vanhemmille ja ammattilaisille

Jari Tanskasen toiminnallinen opinnäytetyö antaa tietoa vanhemmille sekä ammattilaisille pelaamisesta ilmiönä ja auttaa tällä tavoin keskustelemaan pelaavan nuoren kanssa.

Oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa pelaamisesta vanhemmille ja ammattilaisille. Oppaalla halutaan luoda positiivisempaa kuvaa pelaamisesta sen kohderyhmälle sillä moni vanhempi ja ammattilainen näkee pelaamisen kielteisesti. Tähän asenteeseen pyritään oppaalla vaikuttamaan, sillä mitä enemmän tietoa itsellä on pelaamisesta, niin sitä positiivisempana sen näkee.

Tutustu opinnäytetyöhön verkossa.

Tekijä: Jari Tanskanen, Humanistinen ammattikorkeakoulu / Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma

 


Teemat
Avainsanat