Materiaali 04.03.2012

Opas nuorille suunnatun moniammatillisen chat-palvelun järjestämisestä

Mitä nuorille suunnatun chat-palvelun tuottamisessa ja käyttöönotossa on hyvä ottaa huomioon? Opas nuorille suunnatun moniammatillisen chat-palvelun järjestämisestä tarjoaa sisällöllistä ja teknistä tietoa reaaliaikaisen chat-ohjelman käytöstä. Oppaan tavoitteena on kannustaa kuntien eri toimijoita tuottamaan moniammatillisia matalan kynnyksen verkkopalveluita nuorille.