Materiaali 18.09.2012

Nuorisotyön asema ja merkitys Suomessa

Nuorisotyön asema ja merkitys Suomessa -verkkoseminaari järjestettiin Helsingissä 18.9.2012. Tilaisuudessa kuultiin ja keskusteltiin tutkija Petri Cederlöfin johdolla suomalaisen nuorisotyön paikallisista kokemuksista ja valtakunnallisesta kokonaiskuvasta. Alle on koottu seminaarin viedotallenteet, diaesitykset ja ryhmätöiden yhteenvedot.

SEMINAARIN SISÄLTÖ JA KOHDERYHMÄ

Seminaarin näkökulmat perustuvat nuorisotyön tutkimuksiin sekä tutkija Petri Cederlöfin kohtaamien nuorisotyöntekijöiden näkökulmiin ja kokemuksiin. Petri on viime vuosina käynyt satojen nuorisotyöntekijöiden kanssa vuoropuhelua eri puolille Suomea. Tämä asetelma tarjoaa mahdollisuuden vertailla keskenään toisaalta paikallisia kokemuksia ja näkemyksiä toisaalta julkista valtakunnallista yleiskuvaa nuorisotyöstä.

Seminaaria koskevat materiaalit sopivat sisällöksi mm. nuorisoalan opiskeluun ja opetukseen sekä alan ammattilaisten pohdintojen tueksi. Materiaali sopii sekä johdannolliseksi perustietopaketiksi että nuorisotyön syventyvän tarkastelun karttaluonnokseksi, joten niitä voidaan käyttää opiskelun eri vaiheissa. Seminaari rakentuu luento-osuudesta, ryhmätyöskentelystä sekä ryhmätöiden purusta ja keskustelusta.

SEMINAARIN VIDEOTALLENTEET

Seminaarista on koostettu kolme Youtube-videota, joita pääset katselemaan alla olevien linkkien kautta:

SEMINAARIN MATERIAALI

Diaesitykset: Nuorisotyön asema ja merkitys Suomessa ja Nuorisotyön vaikuttavuus

Ryhmätyöt:

Huom. Alla seminaarin alkuperäiset videotaltioinnit.


Teemat
Avainsanat