Materiaali 10.09.2014

Nuorisotyö bloggaa -opas

Nuorisotyö bloggaa on opas blogien ja blogitoiminnan hyödyntämiseen nuorten parissa tehtävässä työssä. Opas lähestyy aihetta nuorisotyöllisestä näkökulmasta ja pohjautuu erilaisiin hyviin käytäntöihin, joita nuorisotyössä on blogien parissa tehty. Oppaan tavoitteena on antaa lukijalle eväitä ja näkökulmia blogitoiminnan järjestämiseen sekä kannustaa median ja internetin hyödyntämiseen oman kohderyhmän kanssa. Opas on tarkoitettu kaikille, joilla on kiinnostusta hyödyntää blogeja ja bloggaamista yhtenä menetelmänä nuorten kanssa tehtävässä työssä.

Oppaan painettua versiota voi tilata maksuttomasti täältä.

Julkaisun tiedot:
Nuorisotyö bloggaa
Tero Huttunen, Heikki Lauha, Henna Middeke & Veera Säilä (toim.)
ISBN 978-951-9245-20-1 (nid.)
ISBN 978-951-9245-21-8 (PDF)


Avainsanat