Materiaali 16.12.2014

MOOCiin menevä nuorisotyö -mikrokirja

Verkon, digitaalisen teknologian ja nuorten mediamaailman nopea kehitys haastavat nuorisotyön pohtimaan uudenlaisia keinoja nuorten parissa työskentelyyn. Samalla nuorisoalan ammattilaiselta vaaditaan jatkuvaa oman asiantuntemuksen ja ymmärryksen päivittämistä. Nuorisotyön koulutuksen kehittämisellä on oleellinen rooli tämän osaamisen varmistamisessa.

MOOCiin menevä nuorisotyö -mikrokirja johdattaa lukijan modernin etäopetuksen maailmoihin ja siihen, miten tällaisen opetuksen keinoin voidaan vahvistaa nuorisotyöntekijöiden digitaalisia taitoja ja työotetta. Mikrokirjaan on koottu kantaaottavia pohdintoja ja käytännön esimerkkejä niin nuorisotoimialalta kuin koulutuksen maailmasta. Kirjoituksissa tarkastellaan MOOCien teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja sekä pohditaan, millaisia sisältöjä tällaisessa opetuksessa tulisi nuorisotyön digitaalisen työotteen kannalta käsitellä.