Materiaali 29.02.2016

Monimuotoinen mediakasvatus

Artikkelikokoelma tarkastelee mediakasvatuksen ajankohtaisia kysymyksiä eri aloilla joko tutkimuksellisista tai tutkimukseen linkitetyistä käytännöllisistä näkökulmista.

Teos johdattaa mediakasvatuksen määrittelyihin, tarkastelee mediakasvatusta osana sivistystä, koulutusta ja osallisuutta sekä tarjoaa käytännöllisiä katsantokantoja mediakasvatukseen ihmisen koko elämänkaaressa. Mukana on artikkeli koskien digitaalista nuorisotyötä.

Monimuotoinen mediakasvatus soveltuu yliopistolliseksi ja ammatilliseksi oppikirjaksi, mediakasvatusta työkseen tekeville ja kehittäville eri alojen asiantuntijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Artikkelikokoelman on toimittanut Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI yhteistyössä Tampereen ja Lapin yliopistojen kanssa.

Lataa materiaali KAVI:n sivuilta (pdf).