Materiaali 22.03.2012

Miten internetin avainmetriikoilla tehostetaan ja ehostetaan verkkotyötä

Miten nuoret toimivat verkossa? Mitä tuleaisuuden trendejä on havaittavissa? Millä välineillä voi suunnitella tulevaisuutta verkkonuorisotyössä?

Videolla media- ja nuorisotutkija Sonja Kangas pohtii Allianssi-talolla 22.3.2012 järjestetyssä Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin koulutustilaisuudesta mm. sitä, miten nuoret toimivat verkossa, millaisia tulevaisuuden trendejä ja muutoksia on verkko- ja mediakulttuurissa havaittavissa ja millaisia keinoja verkkotyön ammattilaisilla on suunnitella toimintaansa vastaamaan muuttuvaa maailmaa.

Internetin käyttöä mitataan muun muassa eri sitoutumisen muodoin: käytön määrällä, useudella ja kestolla sekä viraalisuudella ja sosiaalisen vuorovaikutuksen mittareilla. Sonja Kangas pohtii, miten näillä metriikoilla voidaan tunnistaa nuorten mediankäytön muutoksia.