Materiaali 16.03.2020

Mikä tekee sosiaalisesta mediasta nuorisotyötä?

Sosiaalinen media eli some. Sanapari, jolta ei voi välttyä, sillä some on kasvanut tärkeäksi osaksi nykyistä yhteiskuntaamme. Se on paikka, jossa keskustellaan, luodaan yhteyksiä muiden kanssa, etsitään tietoa, saadaan inspiraatiota, toteutetaan itseä julkaisemalla omaa sisältöä ja ennen kaikkea viestitään.

Monimuotoisen käyttötarkoituksensa vuoksi some on tärkeä kanava myös nuorille. Nuorista ja heidän arjestaan onkin aivan turha puhua, jos emme käsittele samalla myös sosiaalista mediaa. Sosiaalinen media ei ole erillinen osa nuorten sosiaalista elämää, jonne mennään älypuhelimilla, vaan se on sulautunut osaksi arkielämää eikä ruudulla vietetyn ajan ja muun elämän välillä oleva raja ole enää niin selkeä. Usein voidaankin todeta, että nuoret eivät mene online, vaan he ovat online.

Neljä kulmakiveä onnistuneeseen someviestintään:

  1. Suunnitelmallisuus
  2. Reaaliaikaisuus
  3. Vuorovaikutuksellisuus
  4. Laadukas sisältö

Tutustu sosiaaliseen mediaan nuorisotyössä uusimman julkaisumme Mitä nuorisotyön tulisi tietää? -julkaisussa. Kappale ”Sosiaalinen media” on erotettu julkaisusta ja löydät osion pdf-tiedostona täältä.

 


Avainsanat