Materiaali 10.08.2015

Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen julkaisu Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa antaa vinkkejä siihen, miten nuorisotyöntekijä voi auttaa nuoria median käyttöön liittyvissä tilanteissa ja kuinka edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta hyödyntäen mediaa tarjoten nuorelle osallistumisen, itseilmaisun, sisällöntuotannon ja julkaisun mahdollisuuksia.

Julkaisu jakaa mediakasvatuksen nuorisotyössä viiteen pääteemaan, jotka ovat

  • Itseilmaisun mahdollistaminen
  • Mediakriittisyyden heräämisen tukeminen
  • Mediavälineiden käyttövalmiuksien vahvistaminen
  • Media kasvuympäristönä
  • Mediakansalaisuuden vahvistaminen

Mediakasvatus kuuluu jokaisen nuorisotyötä tekevän arkiseen työhön. Usein se piiloutuukin tiedostamatta tehtäväksi työksi, kuten keskusteluksi ikärajoista, sopivista sisällöistä tai pelaamiseen käytetystä ajasta.  Kriittinen mediakasvatus lähtee ajatuksesta, että nuoret johdatetaan median tuottamisen tapoihin, markkinointiin, mediatuotteisiin, median kuluttamiseen ja tekemällä oppimiseen.

Lataa julkaisu Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen sivuilta (pdf).


Teemat
Avainsanat