Materiaali 01.11.2012

Lasten suojelu ja digitaalinen media -opas

Lasten suojelu ja digitaalinen media -opas jakaa tietoa digitaalisen median roolista lasten ja nuorten elämässä sekä kuvaa lasten ja nuorten parissa tehtävää verkkotyötä lastensuojelun näkökulmasta.

Tämä Heli Parikan ja Merja Saukon (2012) tekemä opas käsittelee lasten ja nuorten verkkomaailmaa kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin tarkastellaan sitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa olevilta vahingoittavilta asioilta ja sisällöiltä. Toisekseen esitellään palveluja, joissa verkkoa hyödynnetään nykyisellään lapsille ja nuorille suunnatussa työssä.