Materiaali 24.10.2016

Kohti digitaalista nuorisotyötä

Mitä digitalisaatio tarkoittaa nuorisotoimialan näkökulmasta? Miten digitaalisuus kietoutuu nuorisotyön tavoitteisiin ja käytäntöihin? Mitä tarkoittaa digitaalinen nuorisotyö ja miten sitä voidaan kehittää organisaatioiden toiminnassa?

Kohti digitaalista nuorisotyötä -artikkelijulkaisu avaa näkökulmia digitalisaation ja nuorisotyön väliseen suhteeseen. Teoksessa aihetta lähestytään digitaalisen nuorisotyön suuntaviivojen avulla. Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat koostuvat kahdeksasta digitaalista nuorisotyötä edistävästä periaatteesta sekä toimenpide-ehdotuksista, joilla viedään periaatteita käytännön toiminnan tasolle. Kirjan luvuissa kutakin periaatetta havainnollistetaan nuorisoalan toimijoiden käytännön esimerkkien avulla.

Julkaisun lopusta löytyvän digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelmalomakkeen täytettävä versio on ladattavissa täältä.

Julkaisun painettua versiota voit tilata täältä. Teos on maksuton.

Julkaisun tiedot:
Kohti digitaalista nuorisotyötä
Heikki Lauha & Suvi Tuominen (toim.)
ISBN 978-951-9245-33-1 (nid.), ISBN 978-951-9245-34-8 (pdf)

Kohti digitaalista nuorisotyötä sisältää seuraavat teemat ja artikkelit

Digitaalisuus nuorisotyössä

Heikki Lauha: Nuorisotyö osana yhteiskunnan digitalisoitumista
Tomi Kiilakoski: Digitaalisen nuorisotyön pilarit
Dana Cohlmeyer: Digitaalisen nuorisotyön tarkoituksen määrittely, ymmärtäminen ja oikeutus

Periaate 1: Toimintakulttuuri kannustaa uteliaisuuteen ja kokeiluun

Mikko Holm & Kimmo Hölkki: Digitaalisia mustelmia – kohti kokeilukulttuuria
Virpi Skippari & Hilkka Näse: Verkosta virtaa yhdessä tekemiseen
Erno Koivumäki: Pienen piirin harrastelusta koko maan kattavaksi toiminnaksi

Periaate 2: Strateginen suunnittelu tukee pitkäjänteistä kehittämistä

Suvi Tuominen: Strategia piirtää kartan nykyhetkestä kohti tulevaa
Mikko Lehtonen: Kohti digitaalista partiota
Marko Seppälä & Jarmo Laitinen: Oulun nuorisopalveluissa hyödynnetään digitaalista agendaa

Periaate 3: Tavoitteellisuus ja arviointi parantavat toiminnan laatua

Marika Westman: Digitaalista nuorisotyötä mittaamassa
Heta Malinen: Tavoitteellisuus on verkkopalvelun elinehto
Piia Aspegren: Miten digitaalista nuorisotyötä arvioidaan? – Case EHYT
Anu Gretschel: Hyvin toimiva palvelu takaa vaikutusten syntymistä – kokemuksia verkkopalvelujen arvioinnista nuorten kanssa
Virpi Sojakka & Peeter Nummi: Someohjeistus tukee tavoitteiden toteutumista

Periaate 4: Resursseja suunnataan digitaaliseen nuorisotyöhön

Eeva Sammalniemi & Mira Karjalainen: Ilolla ja uutteruudella eteenpäin
Ville Viljakainen & Sanna Nygård: Vapaaehtoistoiminta digitaalisen nuorisotyön voimavarana
Sami Laaksonen: Digitaalisen työn arvostus on resursoinnin lähtökohta

Periaate 5: Työyhteisön osaamisesta pidetään huolta

Jarno Alastalo: Pakko painaa pitkää some-päivää!
Markus Söderlund & Jussi Linkola: cMOOC digitaalisen nuorisotyön täydennyskoulutuksessa
Niina Soisalo: Kouvolassa panostetaan osaamiseen

Periaate 6: Digitaalista nuorisotyötä kehitetään yhteistyössä

Anniina Lundvall: Yhteistyössä tärkeintä on toisen kuunteleminen ja yhteisen suunnan määritys
Pia Göös: Yhteinen arki on sujuvaa
Timo Metsäjoki: Yhteistyö digitaalisen verkkopelaamisen mahdollistajana
Riikka Forss: Lastensuojelu- ja rikosilmoitusohjeet verkkotyöhön laadittiin yhteistyössä

Periaate 7: Digitaalinen nuorisotyö edistää nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta

Mika Joensuu: Nuorisotyön osallisuus digitaalisessa palvelutuotannossa
Hanne Ojuva & Minna Sirviö: Pelitalo Montendo – nuorten tahtotilan ja toiveen kuulemista
Kaisa Karvonen & Iita Makkonen: Esteettömyys luo yhdenvertaisuutta

Periaate 8: Nuorisotyö vahvistaa nuorten mediaosaamista ja digitaalisia taitoja

Anu Pöyskö: Mediakasvatus nuorisotyössä – keskustellaan ja kokeillaan uutta
Mikko Jokinen: Minä mediakasvattajana
Tero Huttunen: Digitaalisuus ei ole vain työkalu – kokemuksia opetussektorilta
Marcus Lundqvist: Digitaalisen värkkäilyn ja kokeilemisen puuhanurkka nuokkarille