Materiaali 18.02.2019

Itseopiskelumateriaali

Verke on julkaissut kattavan ja uudenlaisen itseopiskelumateriaalin, jonka avulla kaikki nuorten parissa työskentelevät voivat itsenäisesti perehtyä digitaalisen nuorisotyön ytimeen. Itseopiskelumateriaaleihin voi syventyä yksin tai yhdessä työyhteisön kanssa.

Verken tuottamat itseopiskelumateriaalit ovat saatavilla kätevässä Teachable-alustassa. Materiaalit ovat monipuolisesti eri muodoissa, jolloin tietoon pääsee käsiksi niin videoiden kuin tekstienkin avulla. Kattavien tietopakettien lisäksi sivustolla voi tehdä testin, joka mittaa osaamista ja tietämystä. Kurssin voi suorittaa kokonaan tai valita itselle kiinnostavimmat osuudet. Itseopiskelumateriaali on jaettu kolmeen kokonaisuuteen:

Osa 1 Digitaalisen nuorisotyön perusteet
Kokonaisuus keskittyy digitaalisen nuorisotyön määritelmään ja digitaalisuuden sijoittumiseen nuorisotyön kentällä. Kokonaisuudessa pääsee myös kurkistamaan digitaalisen nuorisotyön historiaan.
Osa 2 Digitalisaatio ja maailman muutos
Toinen osa paneutuu maailman muutokseen, digitalisaatioon ja teknologiaan. Kurssin suorittamalla voit syventää ymmärrystäsi teknologisesta kehityksestä, tutustua tulevaisuuden työelämään ja opit ymmärtämään millainen työelämä nykynuoria odottaa. Kurssin myötä tiedät lisäksi enemmän, mitä tekoäly on ja tutustut sen soveltamiseen.
Osa 3 Digitaalisen nuorisotyön käytännöt
Kurssin lopuksi perehdytään siihen, miten digitalisaatio on monipuolistanut nuorten tapaa kommunikoida, harrastaa, osallistua ja vaikuttaa. Digitaalisen nuorisotyön tärkeä tavoite onkin nuorten toimijuuden tukeminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Digitaalinen nuorisotyö on moninaistunut viime vuosina merkittävästi: diginuorisotyö ei tarkoita ainoastaan sosiaalisen median ja eri digivälineiden käyttöä, vaan digitaalisuus kytkeytyy monenlaisiin nuorisotyöllisiin toimintamuotoihin ja nuorisotyön sisältöihin.

Itseopiskelumateriaalien kokonaisuuteen pääset täältä!


Teemat
Avainsanat