Materiaali 18.02.2019

Verkkokurssi digitaalisesta nuorisotyöstä

Verke on julkaissut kattavan ja uudenlaisen verkkokurssin, jonka avulla kaikki nuorten parissa työskentelevät voivat itsenäisesti perehtyä digitaalisen nuorisotyön ytimeen. Verkkokurssi sopii hyvin yksin tai yhdessä työyhteisön kanssa tehtäväksi. Verkkokurssiin pääset täältä.

Verken tuottamat verkkokurssit ovat saatavilla kätevässä Teachable-alustassa. Materiaalit ovat monipuolisesti eri muodoissa, jolloin tietoon pääsee käsiksi niin videoiden kuin tekstienkin avulla. Kattavien tietopakettien lisäksi sivustolla voi tehdä testin, joka mittaa osaamista ja tietämystä. Kurssin voi suorittaa kokonaan tai valita itselle kiinnostavimmat osuudet.

Verkkokurssi on jaettu kolmeen kokonaisuuteen:

Osa 1 – Digitaalisen nuorisotyön perusteet

Verkkokurssin ensimmäinen kokonaisuus keskittyy digitaalisen nuorisotyön määritelmään ja digitaalisuuden sijoittumiseen nuorisotyön kentällä. Kokonaisuudessa pääsee myös kurkistamaan digitaalisen nuorisotyön historiaan.

Osa 2 – Digitalisaatio ja maailman muutos

Toinen osa verkkokurssissa paneutuu maailman muutokseen, digitalisaatioon ja teknologiaan. Kurssin suorittamalla voit syventää ymmärrystäsi teknologisesta kehityksestä, tutustua tulevaisuuden työelämään ja oppia ymmärtämään millainen työelämä nykynuoria odottaa. Kurssin myötä tiedät lisäksi tarkemmin mitä tekoäly on ja tutustut sen soveltamiseen.

Osa 3 – Digitaalisen nuorisotyön käytännöt

Kurssin viimeisessä osassa perehdytään siihen, miten digitalisaatio on monipuolistanut nuorten tapaa kommunikoida, harrastaa, osallistua ja vaikuttaa. Digitaalisen nuorisotyön tärkeä tavoite onkin nuorten toimijuuden tukeminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Digitaalinen nuorisotyö on moninaistunut viime vuosina merkittävästi: diginuorisotyö ei tarkoita ainoastaan sosiaalisen median ja eri digivälineiden käyttöä, vaan digitaalisuus kytkeytyy monenlaisiin nuorisotyöllisiin toimintamuotoihin ja nuorisotyön sisältöihin.


Teemat
Avainsanat