Materiaali 10.06.2013

Internetin käyttö kuntien nuorisotyössä 2013 -tuloksia

Kuinka paljon verkkoa käytetään kunnissa nuorisotyön tekemiseen? Minkälaiset edellytykset kunnilla on tehdä nuorisotyötä verkossa?

Verke toteutti 23.4.-7.5.2013 kyselyn kuntien nuorisotyötekijöille internetin käytöstä nuorisotyössä. Kyselyyn vastasi 888 työntekijää yhteensä 249 kunnasta. Diaesityksessä yhteenvetoa kyselyn vastauksista.

Kuntakyselyn tuloksia from Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus