Materiaali 05.05.2015

Opinnäytetyö: Internetin käyttö järjestöjen nuorisotyössä

Kuinka paljon järjestöissä käytetään verkkoa nuorisotyön tekemiseen? Minkälaiset edellytykset järjestöillä on nuorisotyön tekemiseen verkossa?

Sara Heinosen pro gradu (2015) tarkastelee, miten järjestöjen nuorisotyöntekijät kokevat oman osaamisensa internetin käytössä sekä miten nuorisotyöntekijöiden ikä vaikuttaa asenteisiin netin käyttöä kohtaan. Aineistona on käytetty Verken toteuttaman kyselyn tuloksia. Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 142 kappaletta.

Tutkimuksesta ilmeni, että nuorisotyöntekijöiden osaaminen oli vankinta niillä osa-alueilla, jotka ovat lähellä nuorisotyön perinteisiä menetelmiä. Sen sijaan osaamisen kehitysalueina pidettiin etenkin teknisiä taitoja ja mediasisältöjen tuottamista. Internetin käyttö osoittautui pääasiassa välineelliseksi toiminnaksi, jota käytettiin nuorten tavoittamiseen, tiedottamiseen sekä keskusteluun nuorten kanssa verkon välityksellä. Kuitenkin myös toiminnallista käyttöä havaittiin. Toiminnallisuus toteutui nuorten ryhmätoiminnassa verkossa, erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä sisällön tuottamisessa verkkoon. Nuorisotyöntekijät arvioivat, että verkossa tehtävä nuorisotyö tulee jatkossa lisääntymään, mihin suhtauduttiin pääosin myönteisesti. Internetin toiminnallista käyttöä haluttiin myös kehittää tulevaisuudessa.

Gradu on luettavissa pdf-muodossa verkossa.

Alla myös diaesitys kyselyn tuloksista.

Järjestökyselyn tuloksia from Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus

Teemat
Avainsanat