Materiaali 15.06.2012

Videoblogi: Hengellinen elämä verkossa

Mikä on Hengellinen elämä verkossa -projekti? Miten se vaikuttaa Kirkon tekemään verkkonuorisotyöhön? Missä Kirkko toimii verkossa?

Verken videoblogissa 15.6.2012 keskusteltiin aiheesta ”Hengellinen elämä verkossa”. Vieraana oli Delila Myyry, joka toimii verkkokeskustelijana Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Hengellinen elämä verkossa -hankkeessa. Keskustelua käytiin siitä, millaista verkkotyötä Suomen ev.lut. kirkko tekee ja missä verkkoympäristöissä kirkon työntekijät toimivat.