Materiaali 20.06.2017

Opinnäytetyö: Good Game Squad : Kilpapelaamista Nuorille

Opinnäytetyönä kehitettiin palvelu, jossa yhdistetään kilpapelaaminen ja nuorisotyö. Kilpapelaamista harrastaville pääkaupunkiseudulla asuville nuorille tarjotaan palvelun myötä mahdollisuus harrastaa omaa lajia muiden saman-henkisten nuorten kanssa. Palvelussa luotiin seuramuotoinen yhteisö, jossa toimii nuorten tukena kilpapelaamisen ammattilaisia, jotka valmentavat nuoria pelaamiseen liittyvissä asioissa. Nuorten tukena on myös nuorisotyöntekijöitä, jotka huolehtivat nuorten hyvinvoinnista pelitilanteiden ulkopuolella.

Tavoitteena oli kokeilla, miten nuorisotyötä voisi tehdä käyttämällä välineenä kilpapelaamista, joka on uusi ja kasvava ilmiö etenkin nuorten poikien keskuudessa. Pelaamista harrastaville nuorille ei ole aiemmin ollut olemassa tavoitteellista nuorisotyön tuottamaa harrastetoimintaa. Opinnäytetyön myötä on olemassa malli, jonka avulla voidaan tarjota pelaaville nuorille paikka, jossa he pääsevät muiden nuorten kanssa sosiaaliseen kanssakäymiseen pelien parissa, ovat osana suurempaa kokonaisuutta ja kokevat onnistumisen sekä yhteisöllisyyden kokemuksia.

Kilpapelaaminen on ilmiönä uusi asia ja sosiaalialalla siitä on palveluja vielä vähän. Ilmiötä on myös ehditty tutkia erittäin vähän. Minulla itselläni on paljon kokemusta kyseiseltä alalta ja tässä projektissa sekä omat että työelämän intressit pääsivät kohtaamaan. Sain pyynnön kehittää palvelua työelämän yhteistyötaholta vuoden 2014 syksyllä. Opinnäytetyön toiminnallinen toteutus tapahtui puolen vuoden aikana vuonna 2015.

Tuloksena syntyi Good Game Squad -niminen kilpapelaamisen organisaatio, joka tarjosi yhteensä kahdellekymmenelle nuorelle harrastetoimintaa puolen vuoden ajan ja kasvaa sekä jatkaa toimintaansa vieläkin Helsingin nuorisoasiainkeskuksen alaisena vakituisena toimintana.

Kaartinen, Elja. Good Game Squad – Kilpapelaamista nuorille, 2017. Diakonia-ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö