Material 28.04.2014

Examensarbete: Blogga i grupp – en kraft som för framåt

Syftet med examensarbetet (2014) är att utreda hurdan inverkan bloggverksamheten vid Turun Tyttöjen Talo har på flickor och unga kvinnor.

Målet med examensarbetet är att ge Turun Tyttöjen Talo en dokumentation av vad Blogi-ryhmä, som hör till bloggverksamheten, haft för betydelse för medlemmarna i gruppen. Vad har flickorna upplevt vara viktigt i gruppen? Vad har bidragit till deras personliga utveckling som flicka eller ung kvinna? Det här är några frågor som behandlas i arbetet.