Materiaali 20.06.2017

Aika digittää: Näkökulmia ja menetelmiä erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen

Erityisnuoret ja digiajan osallisuus eli #ERNOD-hanke etsi noin kahden vuoden ajan vastauksia ja hyviä käytäntöjä erityisryhmien, kuten kehitysvammaisten, erityistä tukea tarvitsevien nuorten sekä maahanmuuttajien mediataitojen kehittämiseen.

Medialukutaito, digitaalinen lukutaito, kuvanlukutaito, kriittinen lukutaito ja mediavaikuttaminen on määritelty kansalaistaidoiksi, joiden hallitseminen on edellytys pärjätä mediapainotteisessa ja yksilön taitoja mittaavassa yhteiskunnassa: päästä opiskelemaan, saada työpaikka, vaikuttaa itseään ja ympäristöään koskeviin asioihin, asettua muiden ihmisten asemaan ja ilmaista itseään – nauttia mediasta ja sen mahdollisuuksista.

Työtä riittää, sillä esteitä on raivattavaksi, asenteita muokattavaksi ja menetelmiä siirrettäväksi käytäntöön. Ernod-hankkeen tuottama menetelmäjulkaisu pyrkii edistämään digiloikkaa yhdenvertaisemman yhteiskunnan edistämisessä.

Lataa julkaisu:

Lappalainen S., Korpinen V., Pokkinen J., (2017). Aika digittää: Näkökulmia ja menetelmiä erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen.