Koulutus ja konsultointi

Verke toimii nuorisoalan osaamiskeskuksena ja järjestämme monenlaisia digitaaliseen nuorisotyöhön liittyviä koulutuksia. Vuoden 2020 aikana koulutamme ensi sijaisesti etäyhteydellä. Ole yhteydessä suunnittelijaamme Mimmi Mäkinen-Kokkoseen (mimmi@verke.org) ja sovitaan koulutuksen sisältö ja ajankohta!

Koulutukset

Pidämme monipuolisesti erilaisia koulutuksia digitalisaatioon ja nuorisotyöhön liittyen. Koulutukset on normaalisti toteutettu luentoina, työyhteisökeskusteluina tai toiminnallisina työpajoina. Koulutusten sisällöt ja kesto räätälöidään aina tilaajan tarpeiden mukaan. Kaikki koulutuksemme ovat tilaajalle maksuttomia.

Tarjoamme koulutuksia seuraavista teemoista:

Yleiskatsaus siitä, mitä on digitaalinen nuorisotyö ja miten sitä voidaan toteuttaa. Käytännön esimerkkien avulla käydään läpi erilaisia digitaalisen nuorisotyön toimintamuotoja. Lisäksi pohditaan yhteisesti, mistä oman organisaation digitaalinen nuorisotyö koostuu ja millaista osaamista toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen edellyttää.

a) Digitalisaatio ja tulevaisuus
Koulutuksessa tutustutaan uutisotsikoiden takaa digitalisaatioon: miten ja mihin se vaikuttaa työelämän ohella? Digitalisaation myötä teknologiasta ja tekoälystä tulee yhä tärkeämpi osa jokaisen meidän arkea. Digitalisaatio tuo mukanaan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja uhkia. Muutos tulee näkymään ennen kaikkea nyt varttuvien nuorten arjessa ja heidän tulevaisuudessaan. Koulutuksessa keskustellaan, miten nuorisotyössä voidaan tarjota nuorille parempia valmiuksia kohdata teknologisoituva tulevaisuus. Koulutuksessa pohditaan myös, miten nuorisotyö muuttuu ja mitä taitoja tarvitaan nuorisotyössä tulevaisuudessa.

b) Työkaverina tekoäly
Tekoäly saattaa kuulostaa tieteiselokuvalta tai kaukaiselta tulevaisuudelta, vaikka suurin osa meistä kohtaa sen päivän aikana arjessaan monta kertaa. Tässä Työkaverina tekoäly -koulutuksessa tutustutaan meidän kaikkien arjessa olevaan tekoälyyn ja sen tapaan toimia sekä tulevaisuuden kehityssuuntiin. Koulutuksessa visioidaan, mitä tarkoittaisi käytännössä, jos nuoriso-ohjaajan apuna häärisi tekoäly. Lisäksi pohditaan tekoälyn eettisyyttä ja visioidaan tulevaa.

c) Lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR)
AR ja VR toistuvat usein puheessa, uutisissa ja muissa yhteyksissä, mutta mitä ne tarkemmin ottaen ovat? Koulutuksessa syvennytään sekä lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) ja virtuaalitodellisuuden (Virtual Reality VR) soveltamiskohteisiin. Samalla käydään läpi tilanteita, palveluita ja tekniikoita, jotka hyodyntävät AR:ää tai VR:ää nuorten tarpeiden näkökulmasta.

d) Nuorten uudet tavat vaikuttaa
Miten sosiaalinen media ja internet muuttavat perinteistä demokratiaa? Teknologia yhdistää kaikkia maailman ihmisiä ja se lyhentää välimatkoja. Nykyään saattaa olla helpompaa vaikuttaa asioihin maailman toisella puolella kuin omassa kotikunnassa. Mitä välineitä ja keinoja nuorilla on vaikuttamiseen ja muutoksen tekemiseen? Koulutuksessa tutustutaan muutamien esimerkkien kautta uudenlaiseen vaikuttamiseen ja pohditaan, miten nuorisotyö voi olla tukemassa nuoria teknologisoituvassa yhteiskunnassa.

e) Sosiaalinen media
Sosiaalinen media on paljon muutakin kuin pelkkää Facebookia ja Instagramia. Mistä sosiaalisessa mediassa on pohjimmiltaan kyse ja miten sitä voisi hyödyntää nuorisotyössä entistä paremmin? Koulutuksessa käydään läpi sosiaalista mediaa tilastojen valossa sekä pohditaan, millainen se on työvälineenä ja miten sen käyttö saadaan osaksi omaa työtä.

f) Nuoret ja pelit
Katsaus digitaalisiin peleihin sekä niiden näyttäytymiseen nuorten elämässä. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä: Millä tavalla pelit ovat kehittyneet vuosien varrella ja millä monin eri tavoin nykyään voi pelata? Kuinka pelien johdannaiskulttuurit heijastuvat nuorten elämään ja minkälaisia ajanvietettä, harrastamista tai jopa työtä pelaamisesta voi kehittyä?

a) Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön strategista kehittämistä tarkastellaan organisaatiolähtöisen kehittämisen näkökulmasta, jossa yhdistyvät strateginen suunnittelu ja käytännön nuorisotyö. Tavoitteena on sitouttaa koko työyhteisö kehittämistyöhön. Teemoina ovat muun muassa organisaation toimintakulttuurin edistäminen, tavoitteiden asettaminen, arvioinnin kehittäminen, toiminnan johtaminen sekä rakenteiden uudistaminen. Työskentelyn pohjana hyödynnetään Verken vuonna 2016 tuottamia Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivoja.

b) Innoboksi
Tutustu Innoboksiin ja tilaa se itsellesi tai yhteisöllesi maksutta täältä. Teemme Innoboksiin liittyviä fasilitointeja työyhteisöissä ja autamme uuden innovoinnissa ja toiminnan kehittämisessä.

c) Nuorisotyön markkinointi ja viestintä sosiaalisessa mediassa
Tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä tavoittavaa ja tavoitteellista nuorisotyön markkinointia sosiaalisessa mediassa: Mitkä ovat sosiaalisessa mediassa markkinoinnin trendit tällä hetkellä ja miten niitä voisi tehokkaammin hyödyntää nuorisotyössä? Pohditaan oman suunnitelman tekemisen kautta sitä, miten sosiaaliseen mediaan on mahdollisuus rakentaa myös vuorovaikutusta ja osallistaa nuoria mukaan.

a) Intro teknologiakasvatukseen ja elektroniseen rakenteluun
Koulutuksessa käydään läpi, miksi teknologiakasvatus on tarpeellista ja mistä maker-kulttuurissa ja -toiminnassa on kysymys. Otetaan haltuun lyhyesti perusterminologiaa, käydään läpi teknologiakasvatuksen linkittymistä “perinteisiin” nuorisotyön muotoihin ja kokeillaan eri välineitä käytännössä. Tavoitteena on saada hälvennettyä maker-toimintaan liittyviä ennakkoluuloja ja innostettua osallistujat kokeilemaan teknologiakasvatukseen liittyviä välineitä käytännössä.

b) Pelit nuorisotyössä
Koulutuksessa käydään läpi sitä, millä tavoin pelejä ja pelimaailman ilmiöitä voidaan hyödyntää nuorisotyöllisesti. Vinkkejä ja ideoita digipelien hyödyntämiseen omassa työssä. Mukana teoriaa, mutta myös käytännön esimerkkejä eri puolilta Suomea, esim. pienryhmätoiminnasta, osallistavasta toiminnasta ja avoimesta toiminnasta. Mahdollisuus liittää keskusteleva, omaa työtä kehittävä työpaja mukaan koulutukseen.

c) LAN-työpaja ja koulutus
Yhdistetty koulutus sekä suunnittelutyöpaja LAN-tapahtuman järjestämiseen: mitä LANien pitäminen vaatii, mitä pitää ottaa huomioon ja mitä LANeissa tehdään. Koulutus pohjautuu Verken oppaaseen Nuorisotyö lanittaa ja työpajassa pääsee suunnittelemaan omaa lähiverkkotapahtumaa alusta alkaen. Samalla kartoitetaan realistisia resurssitarpeita sekä sisältöä.

d) Striimipaja
Kiinnostaako pelien striimaus tai striimaus ylipäätään? Pajassa tutustutaan striimaamiseen ja sen nuorisotyöllisiin mahdollisuuksiin. Käydään läpi muutama yleisin palvelu, sekä hieman striimauslaitteistoa ja erilaisia kulttuurisia asioita. Käymme läpi striimin rakenteen, teknisiä ratkaisuja, resursseja sekä tietysti nuorisotyöllisiä työmuotoja. Verken Striimiopas on helppo keino tutustua aiheeseen. Oppaan vinkkejä ja neuvoja pääsee soveltamaan työpajassa.