Tapahtuma Sokos Hotel Presidentti 4.12.

Våra digitala liv i rörelse – men vart är vi på väg?

Kom med på en fortbildning i Helsingfors som handlar om AI, sociala medier och kontakten till unga!

Föreläsaren Isabella Holm jobbar med att öka vår förståelse för hur teknologi förändrar vår vardag och samhället. Hon har specialiserat sig på ungas digitala verklighet och vill se en framtid där vi blir bättre på att förstå teknologins möjligheter – men också på att kritiskt granska dess begränsningar. Föreläsaren Simon Lampenius har ett förflutet inom ungdomsarbetssektorn men är nu koordinator för sociala medier vid kyrkostyrelsen och styrelsemedlem i Sällskapet för mediefostran.

Isabella Holm, Strateg och föreläsare på Reaktor

AI-assistenter, robotik och allt mer personliga teknologier stiger in i vår vardag. Digitala tjänster fungerar som ett janusansikte: de för oss samman och underlättar vår vardag, men väcker samtidigt ångest och osäkerhet. Hur borde vi förhålla oss till allt det nya och stöda unga i att skapa en sund teknologirelation, när vi själva har svårt att hänga med?

 

Simon Lampenius

Simon Lampenius har ett förflutet inom ungdomsarbetssektorn men är nu koordinator för sociala medier vid kyrkostyrelsen och styrelsemedlem i Sällskapet för mediefostran.

Sociala medier börjar vara en etablerad del av vår kommunikationskultur men fortfarande väcker dessa medier frågor. Vad gör unga på sociala medier och vilken roll spelar sociala medier i ungas liv? Hur ska jag som professionell fostrare förhålla mig till att unga tillbringar en stor del av sin tid på mobilen? Vad betyder det för vårt ungdomsarbete?

 

Fortbildningen är avgiftsfri och är ett samarbete mellan Luckan UngInfo och Verke.

När: 4.12.2019 kl. 13-16
Var: Sokos Hotel Presidentti, Södra Järnvägsgatan 4, 00100 Helsingfors

Anmälan här: