Tapahtuma Sandels vid Tölö torg 4.2.

Spelkunskap för professionella

Utbildningen erbjuder kunskap och arbetsverktyg för att hantera digitalt spelande. Under utbildningen behandlas barns och ungas digitala spelande och spelkulturer, spelfostran, spelproblem samt hur de kan förebyggas.

Utbildningen är riktad till professionella som arbetar med barn och unga inom t.ex. fostran, fritid, socialtjänster eller sjukvården. Utbildare under tillfället är Annukka Såltin från Ehyt rf, Spelkunskap-projektet.

4.2.2020 klo 9-12 

Utbildningsdagen innehåller bl.a.

• digitalt spelande bland barn och unga

• spelkulturer samt spelande som fenomen

• spelandets olika motiv och verkan

• problembaserat spelande

• spelfostran och förebyggande av spelrelaterade skadeverkningar

• diskussioner kring temat utifrån deltagarnas erfarenheter.

Utbildningen är avgiftsfri. Spelkunskap finansieras med stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och ordnas i samarbete med Helsingfors stads ungdomsservice och Ehyt rf.

Det finns ett begränsat antal platser, anmäl dig senast 17.1.2020 via denna länk!