Blogi

Verken blogissa julkaistaan digitaaliseen nuorisotyöhön sekä nuorten median ja teknologian käyttöön liittyviä kirjoituksia. Kirjoittajina toimivat muun muassa nuorisoalan ammattilaiset, tutkijat, päättäjät ja opiskelijat. Olisiko sinulla idea kirjoitukseen? Ota yhteyttä heikki.lauha@verke.org.


Uusia tuulia nuorten vaikuttamiseen

Minna Rauas / 04.09.2017
”Hirveä kivireki” ”Masentaa, kun vaaleilla valitaan 40 ja kokouksissa käy kolme nuorta” ”Aiheesta on olemassa virallinen tieto ja todellinen tieto” Lue lisää

Osaamismerkit - Gotta Catch 'em All!

Antti Korhonen / 24.08.2017
Kuvittele, jos jokaiseen metsästettyyn Pokémoniin liittyisi sinulle räätälöity oppimistilanne. Mozilla.orgin digitaaliset Open Badget eli osaamismerkit ovat juuri tällaisia, eli räätälöityjä, pelillisiä oppimistilanteita, joita erilaiset oppijat ratkovat erilaisin oppimistuloksin. Lue lisää

Digi- ja mediataidot saavat nuoren äänen kuulumaan

Sanna Lappalainen / 16.08.2017
”Kaikilla ihmisillä on minun mielestä mahdollisuus vaikuttaa eri asioihin. Se ei ole pelkästään poliitikkojen yksinoikeus vaan kaikkien ihmisten asia”, toteaa Erityisnuoret ja digiajan osallisuus –hankkeen toimintaan osallistunut Henri. Henri on aivan oikeassa: vaikuttaminen on jokaisen oikeus, jonka toteutuminen edellyttää tänä päivänä monenlaista osaamista. Hyvät media- ja digitaidot edistävät oman äänen kuuluviin saamista.   Lue lisää

Kriittisesti kasvatuksesta digiyhteiskunnassa

Minna Saariketo / 30.06.2017
Digibarometrin toteuttaneen Etlatiedon toimitusjohtaja Pekka Rouvinen kommentoi tuloksia ehdottamalla, että parantaakseen asemiaan Suomen pitäisi keskittyä muun muassa kansalaisten digitaitoihin. Lue lisää

Viestintäteknologioiden rooli nuorten sosiaalisissa suhteissa lähelle ja kauas

Helmi Linkosalo / 08.06.2017
Maahanmuuton myötä yhä useampi suomalaisnuori elää kansallisvaltioiden rajat ylittävissä läheissuhteissa. Samaan aikaan maailma teknologisoituu ja vuorovaikutuksessa tullaan yhä enemmän hyödyntämään erilaisia medioita ja teknologioita. Lue lisää

Lataa lisää blogeja