Blogi

Verken blogissa julkaistaan digitaaliseen nuorisotyöhön sekä nuorten median ja teknologian käyttöön liittyviä kirjoituksia. Kirjoittajina toimivat muun muassa nuorisoalan ammattilaiset, tutkijat, päättäjät ja opiskelijat. Olisiko sinulla idea kirjoitukseen? Ota yhteyttä heikki.lauha@verke.org.


SC 45: Ajatus - EU-asiantuntijaryhmä digitaalisesta nuorisotyöstä

Juha Kiviniemi / 18.02.2018
Somecastin ajatusjaksossa #45 keskustellaan Euroopan komission digitaalisen nuorisotyön asiantuntijaryhmän loppuraportista. Vieraana Suomea ryhmässä edustanut Verken Suvi Tuominen, mukana vakioäänet Jarno Alastalo, Juha Kiviniemi ja Hannu Majamäki. Lue lisää

SC 44: Ajankohtaiset 18.2.2018

Juha Kiviniemi / 18.02.2018
Somecastin ajankohtaisjaksossa #44 keskustellaan ajankohtaisista uutisista. Vieraana Verken Suvi Tuominen, mukana vakioäänet Jarno Alastalo, Juha Kiviniemi ja Hannu Majamäki. Lue lisää

Verke digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksena

Suvi Tuominen / 12.02.2018
Digitaalisaation ripeälle kehitykselle on hyvin kuvaavaa, että myös siihen liittyvä terminologia muuttuu nopealla syklillä. Esimerkiksi vain pari vuotta sitten Verken nimi oli vielä Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus. Verkkonuorisotyö, verkkoperustainen nuorisotyö ja digitaalinen työote ovat termejä, joilla on kuvattu teknologian ja nuorisotyön välistä suhdetta, ja kaikille näille termeille on edelleen paikkansa. Teknologian kehittyessä sen hyödyntämisen tavat ovat kuitenkin nopeasti monipuolistuneet, joten rinnalle tarvitaan uusia termejä, ja jollain termillä on pystyttävä kuvaamaan tätä kokonaisuutta. Tällä hetkellä digitaalinen nuorisotyö on kattavin termi kokoamaan yhteen niin digitaalisen pelitoiminnan, verkkonuorisotyön, digitaalisen värkkäilyn, teknologiakasvatuksen, erilaiset nuorisotyölliset sovellukset ja niin edelleen. Emme kuitenkaan Verkessä ole lukittautuneet digitaalisen nuorisotyön käsitteeseen, vaan seuraamme valppaana teknologian kehittymistä ja muutamme suuntaamme (ja niitä termejä) sen mukaan. Lue lisää

Kilpailullisia tietokone- ja konsolipelejä pelaavien nuorten kokemuksia vihapuheesta ja häirinnästä

Riikka Kaukinen / 07.02.2018
Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen toteuttama Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hanke pyrkii luomaan turvallisempaa ja kaikille avointa pelikulttuuria. Hankkeen kolme päätavoitetta ovat pelitoiminnassa ja -yhteisöissä mukana olevien nuorten vihapuheen ja syrjinnän kokemusten selvittäminen, nuorten ja ohjaajien ymmärryksen ja tiedon lisääminen vihapuheesta, siihen puuttumisesta ja pelimaailman etiketistä sekä pelitoiminnan moninaisuuden ja turvallisuuden lisääminen osallistumisen esteitä poistamalla. Tutkija Ella Alin kuvaa nuorten pelaajien kokemuksia vihapuheesta ja häirinnästä hankkeen uunituoreessa selvityksessä. Lue lisää

SC 43: Ajatus -Hakkerointi

somecast / 04.02.2018
SomeCastin ajatuksena on tässä jaksossa hakkerointi. Kuulemme Jarnon terveiset Disobey tapahtumasta ja pohdiskelemme hakkeroinnin etiikka ja tarkoitusta. Lue lisää

Lataa lisää blogeja