Blogg


Turku Game Academy – ungdomsarbete och e-sport

Oscar Kivikoski / 16.10.2017
Turku Game Academy, TGA, är Åbo stads ungdomstjänsters e-sportprojekt som började för ett och ett halvt år sedan och som utnyttjar e-sport som en led för ungdomsarbete. TGA erbjuder ungdomsarbetsramar åt ungdomar som är intresserade av digitala spel för deras favorithobby. Målet för verksamheten är att via spelhobbyn erbjuda ungdomarna social förstärkning, nya upplevelser och framför allt meningsfull hobbyverksamhet gratis. Sunda spelvanor är en av våra prioriteringar. Läs mer

Varför behövs digitalt ungdomsarbete?

Heikki Lauha / 26.09.2017
Ungdomsarbetare är bra på att berätta om sitt arbete. När man träffar människor på olika utbildningar, utvecklingsdagar för arbetsgemenskaper eller bara i övrigt, verkar det som om det är naturligare för professionella inom ungdomsarbete än för andra yrkesgrupper att berätta hur verksamhet med unga genomförs. Däremot verkar det svårare att få ett svar på frågan ”varför” inom ungdomsarbetet. I detta fall är det inte längre frågan om att beskriva det egna arbetet och verksamheten, utan om att öppna upp de mål som ställts upp för verksamheten. Läs mer

Nya vindar i påverkan för ungdomar

Minna Rauas / 05.09.2017
”Ett enda trälande” ”Deppigt, då 40 ungdomar väljs genom val och tre kommer på möten” ”Det finns officiell information och verklig information om saken” Läs mer

Kunskapsmärken – Gotta Catch ’em All!

Antti Korhonen / 24.08.2017
Läs mer

Digitala kunskaper och mediekompetenser gör ungas röster hörda

Sanna Lappalainen / 16.08.2017
”Jag anser att alla människor har möjlighet att påverka olika saker. Det är inte en ensamrätt för politiker, utan något som hör till alla”, konstaterar Henri, som deltagit i projektet Erityisnuoret ja digiajan osallisuus (Specialungdomar och delaktighet i den digitala åldern). Henri har helt rätt: påverkan är allas rättighet, och för att rättigheten ska tillgodoses krävs idag en mängd olika kompetenser. Goda medie- och digitalkompetenser gör det enklare att få sin röst hörd. Läs mer

Ladda fler bloggar