Blog Oscar Kivikoski 16.10.2017

Oscar Kivikoski

Kirjoittaja on 22-vuotias viime jouluna valmistunut, turkulaistunut yhteisöpedagogi, joka työskentelee Turun kaupungin nuorisopalveluissa ohjaajana Paattisten nuorisotalolla. Hän on yli viiden vuoden ajan seurannut elektronista urheilua ja sen kulttuurin kehittymistä sekä harrastanut aktiivisesti eri genrejen suurimpia kilpapelejä, pääasiassa League of Legendsiä ja Hearthstonea. Keskiviikkoisin Oscar pääsee hyödyntämään vankkaa eSports-asiantuntijuuttaan, kun hän astuu töissään elektronisen urheilun maailmaan ja valmentaa Turku Game Academyn eSports-joukkueita.

Fortsätt till profil →

Turku Game Academy – ungdomsarbete och e-sport

Turku Game Academy, TGA, är Åbo stads ungdomstjänsters e-sportprojekt som började för ett och ett halvt år sedan och som utnyttjar e-sport som en led för ungdomsarbete. TGA erbjuder ungdomsarbetsramar åt ungdomar som är intresserade av digitala spel för deras favorithobby. Målet för verksamheten är att via spelhobbyn erbjuda ungdomarna social förstärkning, nya upplevelser och framför allt meningsfull hobbyverksamhet gratis. Sunda spelvanor är en av våra prioriteringar.

TGA har för närvarande sex aktiva lag. Två League of Legends-lag, två Counter-Strike: Global Offensive-lag och två Overwatch-lag. Tre gånger i veckan har lagen tre timmars träningar, varav en leds av en handledare i vår spellokal Nexus. I den välventilerade spellokalen finns 12 effektiva datorer, justerbara bord och ergonomiska spelstolar för att upprätthålla en bra spelprestation och -ställning. Våra lag kan även använda spellokalen självständigt via en elektronisk bokningskalender. Vi har även aktiv kontakt med vårdnadshavarna till under 18-åriga spelare.

Våra lag deltar varje år i Assembly, många andra LAN-partyn samt lokala och online-spelligor och turneringar. Tillsammans med Grail Group från Åbo har vi arrangerat pop-up-evenemang i olika köpcenter, där man har kunnat utmana TGA:s spelare i 1v1-spel.  För närvarande medverkar vi i League of Legends eFM-turneringen samt FEL- och PGCL- Counter-Strike: Global Offensive-ligorna. Vi medverkar i Grail Quest-eventet under höstlovsveckan och i nordiska spelveckan.

Ur ett ungdomsarbetsperspektiv har e-sport en enorm potential. Med hjälp av spelverksamhet kan ungdomar som står utanför ungdomstjänsterna nås effektivt, och en gemensam hobby erbjuder ungdomarna en fantastisk plattform för att få nya vänner. Den tävlingsmässiga hobbyn skapar även ständigt inlärningserfarenheter och för ungdomarna viktiga upplevelser av att lyckas. Spelarens fysiska begränsningar ställer inga gränser inom e-sport, utan alla är har samma utgångsläge. Efter att toppen är nådd inom e-sport är det möjligt att få spela med världseliten, något som är mycket besvärligare inom traditionell idrott.

Vi får ständigt in ansökningar till vår verksamhet – mycket fler än vi kan svara mot i vår nuvarande verksamhet. Vår process för att välja spelare börjar med att vi stegvis går igenom de ansökningar som kommit in, varefter vi kallar de bästa spelarna till tryouts. Vi intervjuar alla spelarkandidater för sig, varefter vi placerar dem i en lagspelssituation. Vi följer deras verksamhet utifrån och inuti spelet. Jämfört med professionella organisationer fokuserar vi särskilt på ungdomarnas behov av ungdomsarbete och hur de lämpar sig för vår verksamhet.

Ungdomarna som medverkar i vår verksamhet har upplevt verksamheten som mycket givande och fått många nya vänner, kontakter och erfarenheter genom den. Förutom ungdomarna som spelar i lag medverkar frivilliga tränare, tidigare lagspelare, fotografer och andra duktiga människor i verksamheten. Jag anser att en bakgrundsfaktor för att verksamheten blivit framgångsrik är handledare som är lättillgängliga, känner till spelkulturen och är genuint spelintresserade samt idérika, motiverade ungdomar.

Självklart finns det även utmaningar i spelverksamheten: det krävs arbete för att samordna träningstider, gruppens utvecklingsfaser blir snabbt bekanta och det är tidskrävande att jobba med många lag. I tävlingsmässig lagverksamhet kräver faser då känslorna svallar mycket arbete och nära kommunikation med ungdomarna. Behovet av träning inuti spelet blir också aktuellt när lagets utveckling blir långsammare. Unga lag kräver tydlig handledning och träning för att utvecklas till följande nivå.

I framtiden är vårt mål att expandera verksamheten i form av en större lokal eller ett spelhus, allt fler samarbetspartner, lag, olika spel och öppen verksamhet. Vi önskar att allt fler orter och aktörer lokalt skulle kartlägga det behovet av motsvarande verksamhet. Turku Game Academy hittas på Facebook med namnet Turku Game Academy och på Instagram med namnet turku_game_academy. Jag kan nås per e-post på adressen oscar.kivikoski@turku.fi.

Skribentens lärdomsprov ”Elektroninen urheilu osana nuoren vapaa-aikaa: eSports-opas vanhemmalle” (E-sport som en del av ungdomars fritid: en eSports-handbok för föräldrar) från år 2016 kan läsas här.

Turku Game Academy – nuorisotyöllistä elektronista urheilua

Oscar Kivikoski / 16.10.2017
Fler blogginlägg →