Blog Anna Anttila 09.06.2014

Anna Anttila

Kirjoittaja toimii tutkijana Helsingin kaupungin Hyvä vapaa-aika -hankkeessa nuorisoasiainkeskuksessa (2013–2017. Aiemmin hän on tutkinut muun muassa lastenkulttuuripolitiikkaa, varhaisnuorten seurustelukulttuuria ja siihen liittyvää nettikirjoittelua nuortenpalstoilla, poikien kasvuun ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä netin asiantuntijapalvelussa sekä tyttöjen unelmia tulevaisuudesta.

Fortsätt till profil →

”Spelar det nån roll om man är på nätet eller face to face?!”

På Helsingfors stads ungdomscentral pågår ett fyraårigt projekt, i vilket man forskar i och utvecklar en högklassig fritid för högstadieelever (Bra fritid 2013–2017). I projektet deltar tolv skolklasser – sex målklasser med handledd verksamhet och sex referensklasser. De unga som deltar i forskningen började på grundskolans sjunde klass hösten 2013. Eleverna i målklasserna har under hela högstadietiden (7–9:e klass) en egen ungdomshandledare medan eleverna i referensgruppen endast deltar i forskningen.

Ett av projektets främsta mål är att ta redan på hur ökad fritidssysselsättning och handledd fritid påverkar de ungas skolgång och valet av utbildning efter grundskolan. Men vad är en bra och högklassig fritid: är exempelvis webben, sociala medier och digitala spel högklassig eller dålig fritid för unga?

En del av forskningsmaterialet utgörs av enkäter som de unga i projektet får svara på under höst- och vårterminen. På den webbenkät som genomfördes våren 2014 svarade 163 unga. Med hjälp av enkäterna granskas de ungas uppfattningar om och önskemål gällande fritidssysselsättningarna. Webben har en mycket stor betydelse som en del av de ungas fritid. En ung sammanfattade i sitt svar hurdan den värsta tänkbara fritiden skulle vara enligt följande: ”ingen dator, ingen telefon, inga kompisar”. Däremot ansåg en annan respondent att den perfekta fritiden är när man är ”… tillsammans med kompisar, familjen och bekanta och har kul. Hemma läsandes en bok eller dansandes Just Dance på Wii. Och när jag är på nätet med mina polare.”

Av de alternativ som getts för den roligaste fritiden valde var fjärde respondent webben. Dessutom var det nästan lika många som valde att vara ensam som bästa fritidshobby, vilket många kompletterade med att det var roligast att vara ensam och till exempel ”spela TF 2” (Team Fortress 2) eller vara ensam ”… hemma, på datorn” eller ”… på nätet: Vid sidan av Skype och WhatsApp dessutom Facebook, meow chatt/skype/kik/messenger/kakao talk osv.”. Mest populärt, mer populärt än att vara ensam eller hänga på webben, var det att vara ute tillsammans med flera kompisar.

De respondenter som uppskattar webben får vardagligen tillbringa tid med sin favoritsysselsättning: var fjärde av dem tillbringar oftast tid på webben efter skolan. Många av de unga, som svarade att de i stället för att vara på webben oftast är ensam hemma, specificerade: ”jag spelar hemma med kompisar”, ”sitter på mitt rum på datorn” och ”hemma spelandes lan”. De unga som i stället för att vara på webben eller ensamma specificerade att de till exempel är: ”på nätet med två kompisar eller ute”.

Å andra sidan ansåg nästan en tiondel av respondenterna att den allra tråkigaste fritidssysselsättningen är om man måste vara på webben med kompisarna. Orsaken till att det är tråkigt att vara på webben på fritiden visade sig vara till exempel det att man ”… är för långsam att skriva och hinner inte svara åt folk”. De unga blir maximalt uttråkade när de måste vara ensamma: över hälften av respondenterna uppgav att sitta ensam som den allra tråkigaste fritidssysselsättningen.

För vissa unga kan webben vara den viktigaste länken till omvärlden, rentav i sådan utsträckning att man låtit bli att skaffa sig en hobby, eftersom man inte kan hålla på med den i lugn och ro, eller där man just då råkar befinna sig. Två procent av respondenterna uppgav att de inte alltid har kunnat hålla på med det de önskar på grund av att man inte kan göra det hemma (till exempel på webben), utan man skulle vara tvungen att ta sig någonstans. Överlag var den vanligaste orsaken till avsaknad av hobbyer eller hinder för trevliga hobbyer tidsbrist enligt enkäten våren 2014. I föregående hösts enkät var den vanligaste orsaken hos samma sjundeklassister brist på pengar.

Utifrån de ungas svar är den främsta användningen av webben sådan att man är med kompisar: antingen tala, spela eller till exempel kolla på och kommentera kompisars bilder. Dessutom lyssnar man på musik, tittar på filmer och tv, läser tidningar, skriver bloggar och ritar på webben. Webben är också ett redskap för informationssökning och den stöder andra hobbyer:

”Jag lyssnar på Kpop musik. jag spelar också.det är min fixeringXD jag lyssnar varje dag på kpop låtar och ser på dans och lär mig sådana. vi har en tävling på kommande så det är viktigt att jag titt som tätt kikar på dom där videorna på nätet när jag håller på med sådan där kpop Cover dance. de e liksom samma dans som koreanerna dansar och vi gör covers på det. och och och jag snackar med kompisar,laddar musik/bilder,tar bilder och laddar upp på nätet.”

Webben tar bort avstånden

En som svarat på enkäten i projektet Bra fritid berättade att fritiden är som trevligast när man är på tumanhand med en kompis ”på facebook, eftersom hon bor i hemlandet och jag inte kan tala med henne på annat sätt”. De ungas kompiskrets och övriga närkrets är inte begränsad till en gemensam skola eller ett bostadsområde. Av alla unga som är med i projektet bor var sjätte regelbundet på minst två adresser. Dessa är inte alla i Helsingfors, utan vissa dagar kommer man till skolan exempelvis från Lojo eller reser till den andra föräldern i till exempel Uleåborg eller utomlands. Av alla i projektet talar drygt 40 procent annat språk än finska hemma, och av de unga som är med i den handledda verksamheten har över hälften ett annat hemspråk än finska. Nästan ingen av de unga i projektet talar svenska.

Webben gör det möjligt för de unga i projektet att hålla kontakten med närstående personer som de dock inte har kontakt med varje dag. Det är även möjligt att skapa nya bekantskaper på webben, utan de begränsningar som tid och plats ställer. Det bör nämnas att engelska är det populäraste ämnet i skolan bland respondenterna. En riklig användning av webben konkretiserar nyttan och glädjen av att behärska engelska. Det näst populäraste ämnet är matematik, och av färdighets- och konstämnena är gymnastik samt huslig ekonomi, som börjar i sjuan, populärast.

Nästan alla unga har egna smarttelefoner, som enligt enkäten också är de populäraste enheterna för webbanvändningen. De unga sysslar med samma saker på webben som annanstans. Gränsen mellan webben och det så kallade IRL-livet är inte så skarp, så att tankarna och handlingarna skulle ha helt skild logik på vardera sidan om gränsen – samma saker och människor behagar eller behagar inte såväl ansikte mot ansikte som på webben. När eleverna skulle svara på enkäten i projektet i skolan var det många sjundeklassister som kommenterade att ”… vad är det här nu för en fråga? Spelar det nån roll man när på nätet eller face to face?!”. På frågan ”berätta till vad du oftast använder webben och datorn” svarade man till exempel ”för att sitta på datorn och dessutom är den här frågan helt dum”. På frågan om det finns något tråkigt på webben svarade man bland annat ”int finns det något tråkigt på webben och om det finns, så är det mycket litet”.

"Mitä välii onks netissä vai face to face?!"

Anna Anttila / 09.06.2014

”What difference does it make if we are online or face to face?!”

Anna Anttila / 09.06.2014
Fler blogginlägg →