Blogi Suvi Uski 02.11.2015

Suvi Uski

Kirjoittaja viimeistelee sosiaalipsykologian alaan kuuluvaa väitöskirjaansa Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle.

Profiiliin →

Pitkä profiilihistoria yhteisöpalveluissa on haaste identiteetille

Yhteisöpalvelurintamalla tapahtuu koko ajan siirtymäliikettä. Erityisesti nuoret ovat löytäneet muitakin nopeasti leviäviä palveluita kuin Facebookin tai Instagramin. Tätä muuttoliikettä eri palveluiden välillä voidaan tarkastella monella tapaa, kuten tutustumalla käyttäjätilastoihin. Tässä kirjoituksessa keskityn kuitenkin tilastojen sijaan ihmisen identiteettiin ja sosiaalisuuteen liittyviin syihin.

Oleellista ihmisen identiteettiä tarkastellessa on se, että identiteetti on varsin muuttuva käsitys itsestä suhteessa toisiin ihmisiin. Identiteetti vastaa kysymykseen ”Kuka minä olen?” Identiteetti kehittyy läpi elämän, ja eri ikävaiheisiin ja elämäntilanteisiin liittyy erilaisia oman identiteetin muutokseen liittyviä haasteita. Erityisesti nuoruudessa ihmisen identiteetti on suurimmassa myllerryksessä.

Omaa käsitystä itsestä rakennetaan erilaisin kokeiluin yksin ja yhdessä sosiaalisen ympäristön kanssa. Välillä identiteettikokeilut menevät pieleen ja ihminen joutuu korjaamaan identiteettinsä rakentamisen suuntaa. Lähestulkoon jokainen vähän kauemmin elänyt ihminen muistaa omassa nuoruuden historiassaan sattumuksia ja erehdyksiä, jotka ovat tapahtumahetkellä tuntuneet vaikeilta. Kuitenkin vuosien kuluessa nämä muistot on osattu suhteuttaa osaksi nuoruuden kokeiluita.

Internetin aikakautena monenlainen tieto ihmisen käyttäytymisestä ja toiminnasta jää elämään omaa kontrolloimattomissa olevaa elämää. Digitaalisen tiedon luonteeseen kuuluu sen pysyvyys, löydettävyys, kopioitavuus, ja se, että tieto saattaa levitä hallitsemattomasti vaikkapa yleiseksi puheenaiheeksi.

Nuoret ihmiset kokevat edellä mainitut digitaalisen tiedon luonteeseen liittyvät seikat konkreettisemmin kuin aiemmat sukupolvet. Se, että teini-iän identiteettikokeilut jäävät näkyviksi sosiaaliseen mediaan ja ovat helposti levitettävissä, ovat seikkoja, jotka ovat omiaan lisäämään nuorten kokemaa painetta. Tietoa on mahdoton hallita itse, jos sen tuottaa itsestä joku toinen, ja sen päätyy jakamaan joku kolmas. Monissa tapauksissa pienet mokat voivat paisua suuriksi, kun tietoa päädytään levittämään kiusantekomielessä ja ajatuksella, että siitä ei jää kiinni.

Myös moni hyvä asia leviää. Kuitenkin moni aikuinen tietää omasta kokemuksestaan, että myös oma käsitys hyvänä pidetyistä asioista muuttuu. Moni yhdessä hetkessä hyvältä tuntunut juttu, on saattanut jälkeenpäin muuttua asiaksi, joka ei sopinutkaan omaan käsitykseen itsestä tai omaan tapaan toimia.

Tämän näkökulma-kirjoituksen pointti on se, että nuorilla identiteetin kehittyminen on eläväisessä, mutta herkässä vaiheessa. Yhteisöpalvelut, jotka keräävät pitkälle historiaan näytettävää profiilia voivat näyttäytyä erityisenä uhkana nuoren identiteetille. Se, että omista virheistään oppii ja asioita voi alkaa tehdä paremmin, ei tulisi olla vain edeltävien sukupolvien oikeus, vaan myös nuorilla tulisi olla mahdollisuus saada näyttää historiastaan julkisesti ne otokset, jotka tukevat identiteetin kehitystä hyvällä tavalla.

Digitaalisen tiedon luonteen vuoksi on liian yksioikoista ajatella, että voisimme tai olisi ylipäätään mahdollista taata nuorille se, että heitä koskeva haitallinen tieto poistettaisiin muiden ulottuvista. Kuitenkin se mitä voimme tehdä, on suunnitella palveluja, joissa ”sosialiseeraaminen” ei muodostu pitkäaikaiseksi uhaksi nuoren identiteetille.

Nuoret osaavat äänestää jaloillaan. Se on myös selkeä näky yhteisöpalvelukentässä, jossa Snapchatin kaltaiset historiaa keräämättömät palvelut mahdollistavat vapaamman ilmapiirin toteuttaa omaa identiteettiä.

Lähteet:
Boyd, D. (2008). Taken out of context: American teen sociality in networked publics. (PhD), University of California-Berkeley.
Uski, S (painossa). Profile work for authenticity: Self-presentation in social network services. (Väitöskirja), Helsingin yliopisto.

Gillar, gillar inte – långlivade val

Suvi Uski / 30.03.2015

Likes, dislikes – the longevity of choices

Suvi Uski / 30.03.2015

Tykkään, en tykkää - valintojen pitkäikäisyys

Suvi Uski / 30.03.2015
Lisää blogeja →

Suvi Uski