Blogi Katja Raitio 11.12.2017

Katja Raitio

Kirjoittaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulussa lehtori, jonka juuret ovat syvällä mielenterveystyössä. Viime vuodet hän onkin pohtinut eri hankkeissa sitä, miten pelillisyyttä ja ylipäänsä uusia digitaalisia työmenetelmiä voisi hyödyntää sekä mielenterveyden edistämiseksi että laajemminkin sosiaali- ja terveysalalla.

Profiiliin →

Pelatenko osalliseks? – kokemuksia matkan varrelta

Voiko pelaaminen vahvistaa minäpystyvyyttä ja tukea arkea? Entä voiko pelaaminen lisätä osallisuutta tai hoitoon sitoutumista? Saako sosiaali- ja terveysalan ammattilainen pelata yhdessä asiakkaan kanssa? Ovatko digipelit ylipäänsä vakavasti otettavia työvälineitä? Entä mitä minun pitäisi osata ottaakseni niitä käyttöön? Muun muassa näitä kysymyksiä on pohdittu elokuussa 2015 käynnistyneessä Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Pelaten osalliseks – hankkeessa. Nyt vuoden 2017, ja sen myötä myös hankkeen, lähestyessä viimeisiä hetkiä on hyvä nivoa yhteen mitä tässä matkan varrella onkaan tehty.

Miksi ja kenelle?

Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet jo paljon pelaavat, koulutetut kokemusasiantuntijat sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Hankkeen tavoitteena on puolestaan ollut ottaa digipelaaminen ja jo olemassa olevat hyötypelit aktiivisesti käyttöön mielenterveyden edistämiseksi sekä haastaa osallistujat pohtimaan käsityksiään pelaamisesta. Lisäksi tavoitteena on ollut vahvistaa jo paljon pelaavien minäpystyvyyden tunnetta, ottaa koulutetut kokemusasiantuntijat mukaan kehittämään uusia työn tekemisen tapoja sekä tukea kaikkien osallistujien osallisuutta digiuskallusta lisäämällä.

Miten?

Hankkeen toiminta on jakaantunut kolmeen, eripituiseen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen aikana koottiin kaikille avoin Pelikatalogi markkinoilla jo olevista terveys- ja hyötypeleistä (www.jamk.fi/pelikatalogi) sekä perehdyttiin mielenterveystyön pelillisyyteen liittyviin tutkimuksiin. Ensimmäisen vaiheen aikana suunniteltiin hankkeen Studiosessioiden rakenne ja sisällöt sekä rekrytoitiin osallistujia sessioihin.

Hankkeen toisessa vaiheessa käynnistyi Studiosessio-toiminta. Kerran kuukaudessa kokoontuneissa Studiosessioissa testattiin ja käyttöönotettiin digitaalisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä pelejä sekä tutustuttiin pelillisyyteen yhdessä eri toimijoiden kesken (kuntoutujat ja jo pelaavat, kokemusasiantuntijat sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset). Jokaisella sessiokerralla oli oma, etukäteen suunniteltu teema, johon sisältyi esimerkiksi alustus aiheesta, pelaamista, ryhmätehtäviä yms. Sessioiden teemoina oli mm. pelillistäminen ja hyötypelit, pelaamisen eri puolet, arki ja terveys haltuun pelaamalla, pelikehittäminen sekä pelaamisen hyödyntäminen arjessa ja työssä.

Studiosessioiden kantavana ajatuksena on ollut pelaamisen hyötynäkökulmien esiin nostaminen ja korostaminen. Näin ollen paljon pelaavien ei tarvinnut piilotella tai häpeillä omaa pelaamistaan (kuten monesti ehkä on sosiaali- ja terveyspalveluissa), vaan he olivat sessioiden todellisia asiantuntijoita. Heidän asiantuntemuksensa sekä kokemus pelaamisesta antoi mahdollisuuden sanoittaa pelaamiseen liittyviä merkityksiä koko ryhmälle.

Koulutetut kokemusasiantuntijat puolestaan rohkaisivat muita omien kuntoutumisen tarinoidensa kautta tarkastelemaan mielen hyvinvointiin liittyviä prosesseja. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset saivat sessioissa tilaisuuden tarkastella sekä omia, että työyhteisön ja organisaation ennakkoasenteita suhteessa pelaamiseen ja uusiin digipalveluihin. Lisäksi ammattilaisilla oli mahdollisuus kuulla erilaisia tarinoita sekä pelaamiseen että kuntoutumiseen liittyen. Kaikilla osallistujilla oli tilaa kysyä, ihmetellä ja reflektoida kuulemaansa.

Hankkeen kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa järjestettiin Ota digisti -loppuseminaari, jossa oli mahdollisuus päästä tutustumaan hankkeen toimintaan, tuloksiin ja pelisessioihin. Lisäksi hankkeessa ollaan kokoamassa studiosessiotoiminnasta kaikille avoin, virtuaalinen toimintamalli, jonka kautta voi pohtia pelillisyyden hyödyntämistä esim. omassa työympäristössä. Sivusto aukeaa vielä tämän vuoden aikana.

Mitä jatkossa?

Hankkeessa on kerätty paljon aineistoa. Kaikki Studiosessioihin osallistujat on haastateltu toiminnan alussa ja lopussa yksilöhaastatteluilla ja toiminnan puolessa välissä tehtiin ryhmähaastatteluita. Työn alla on siis artikkelikäsikirjoituksia osallistujien odotuksista ja kokemuksista hankkeen sessiotoiminnasta sekä osallistujien suhtautumisesta pelillisyyteen ylipäänsä. Ilahduttavimpia ovat kuitenkin olleet tarinat oivalluksista sekä ennakkokäsitysten avartumisesta matkan aikana. Se rohkaisee pohtimaan, kuinka hankkeessa aloitettua toimintaa juurrutetaan laajemminkin sosiaali- ja terveysalan palveluihin.

”…Parasta on ollut se, kun meitä on ollut niin erilaisia ihmisiä pohtimassa yhdessä tätä pelaamista ja siihen liittyviä juttuja…

 

Pelaten osalliseks on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttama hanke, joka toteutuu 1.8.2015–31.12.2017. Hankkeen toimintaan voi tutustua tarkemmin hankkeen blogissa, Facebookissa sekä hankkeen verkkosivuilla.

Katja Raitio