Blogi Reetta Pauni 28.02.2018

Reetta Pauni

Kirjoittaja on digitaalista nuorisotyötä Mannerheimin Lastensuojeluliitossa tekevä valtiotieteilijä ja sosiaalipsykologi. MLL:ssä työn sisällöt liittyvät nuorten osallistamiseen ja nuorisotoiminnan kehittämiseen mm. yhdistyksissä. Sydäntä lähellä on kaikkien osallisuus yhteiskuntaan ja näiden osallisuusmahdollisuuksien parantaminen.

Profiiliin →

Nuortennetin toimittajat tulivat rytinällä MLL:n someen

Nuoret kyselevät usein, miten he voisivat auttaa muita nuoria MLL:n verkkonuorisotyössä. Verkk@ri- eli verkkotukioppilasryhmiä on vain muutamalla paikkakunnalla, ja siksi perustimme keväällä 2017 WhatsApp-ryhmän, johon mediatekemisestä kiinnostuneet vapaaehtoiset nuoret voisivat ilmoittautua.

Skypetimme nuorten kanssa ja aloimme tekemään Nuortennetin uudistusta yhdessä. He kävivät läpi nuorten aiemmin tuottamia materiaaleja ja päättivät, mitkä niistä kelpaavat uudistuville sivuille. Jaoimme nuoret tiimeihin, jotka pitävät yhteyttä WhatsApp-ryhmissä. Jokaisessa tiimissä on nuorten lisäksi MLL:n työntekijä. Käynnissä ovat nyt Instagram- ja Snapchat-tiimit, kuva- ja tubetiimi sekä kirjoittajatiimi. Instatiimi päivittää Nuortennetin Isntagram-tiliä ja Snap-tiimi Nuortennetin Snapchat-tiliä, kuva-ja tubetiimi tuottaa kuvia ja videoita Nuortennettiin ja Nuortennetin You tube -kanavalle  ja kirjoittajatiimi tuottaa ja arvioi erilaisia Nuortennetin tekstejä. Tulossa on vielä verkkotukioppilastiimi, johon päästäkseen on käytävä parin tunnin koulutus ja suoritettava keskustelupalstalla vastaamiseen liittyviä tehtäviä.

Teimme nuorten kanssa kullekin tiimille eettiset ohjeet. Ohjeet ovat noin sivun mittaiset ja niissä kerrotaan muutamalla sanalla MLL:n arvoista ja periaatteista. Lisäksi on käytännön toimintaohjeita, mitä esimerkiksi Nuortennetin Instagramissa saa julkaista ja mitä ei. Ohjeet on pyritty kirjoittamaan kannustavaan sävyyn, jotta ne innostaisivat ja antaisivat toiminnalle turvalliset raamit, joiden puitteissa voi toimia nuorelle itselleen sopivalla ja persoonallisella tavalla. Ohjeistuksissa kannustetaan kysymään MLL:n työntekijältä aina, jos jokin mietityttää. Lähetimme kullekin nuorelle ohjeet yksityisviestinä ja pyysimme lukemaan. Jos nuori koki voivansa sitoutua niihin, hän pääsi mukaan tiimiin.

Toiminnan käynnistyessä oli monenlaista haastetta, kun toisia kovasti auttaa haluavat nuoret hakivat esimerkiksi rajoja sille, mistä vapaaehtoisten omassa WhatsApp-ryhmässä voi keskustella. Keskustelimme yhdessä siitä, mitä WhatsApp-ryhmissä on sopivaa tuoda esiin, minkä tyyppinen auttaminen on ok ja mitkä ovat Nuortennetin toimittajien toiminnan rajat. Esimerkiksi yksityiskeskusteluissa nuoret voivat jutella Instagramin Directissä niitä näitä, mutta jos yhteydenottaja kaipaa apua, hänet ohjataan aina juttelemaan jollekin läheiselleen tai olemaan yhteydessä MLL:n Lasten ja Nuorten puhelimeen, jossa koulutetut, aikuiset vapaaehtoiset vastaavat nuorille ammattilaisten valvonnassa. Nuoret ohjaavat myös muihin auttaviin tahoihin. Nuortennetin somessa yhteyttä ottavat nuoret kertovat usein esimerkiksi omista koetuloksistaan, lähettävät kuvia lemmikeistään kysyen niistä mielipiteitä ja haluavat jutustella usein suhteellisen kevyesti toisen vertaisen nuoren kanssa.

Ohjeiden sisäistäminen ja ryhmän sisäinen ohjautuminen yhdessä sovittujen arvojen ja periaatteiden mukaan on ollut huimaa. Tiimien sisäisissä WhatsApp-ryhmissä ohjataan hellästi, mutta nopeasti muita, jos joku säännöistä on päässyt unohtumaan, yleensä jo paljon ennen kuin me ohjaajat ehdimme asiaan tarttua. Nuorten vapaaehtoistoiminnan tueksi järjestetään kuukausittain Skype-tapaamisia. Niissä on usein koulutuksellinen osuus, jonka jälkeen keskustellaan eri aiheista, joita nuoret nostavat esiin tai joita haluamme heille viestiä. Toistaiseksi olemme tavanneet vain muutaman nuoren livenä, pääsääntöisesti kaikki kohtaaminen ja tuki tapahtuu verkon välityksellä.

Toimintaan mukaan tulleet nuoret ovat eri puolilta Suomea ja yhteensä vapaaehtoisia on tällä hetkellä noin parikymmentä. Esimerkiksi Lapissa asuva, ensimmäisenä Nuortennetin toimittajana aloittanut nuori on tällä hetkellä Snäppi-tiimissä, eli tekee Snapchatiin erilaisia videoita ja vastaa muiden nuorten yksityisviesteillä lähettämiin kysymyksiin uusilla, kaikkien katsottavissa olevilla videoilla. Oulun seudulta mukaan tullut nuori kävi marraskuussa Brysselissä edustamassa Mannerheimin Lastensuojeluliittoa Safer Internet Forumissa ja European Youth Panelissa. Nuori Kymen seudulta on Instagram-tiimissä ja on sen lisäksi kirjoitellut ahkerasti juttuja Nuortennetin verkkosivuille ja myös vastaillut muiden nuorten viesteihin keskustelupalstalla. Muut nuoret ovat esimerkiksi kirjoittaneet Nuortennetin blogiin, tehneet isänpäivävideon ja Hyvä joulumieli -keräykseen liittyviä videoita. Kaikki keskittyvät vähän eri juttuihin ja tekevät niin paljon tai vähän kuin haluavat.

Mitä Nuortennetin vapaaehtoisten toimittajien myötä sitten on tapahtunut: Nuortennetin some on syntynyt uudelleen! Tykkääjiä tulee tasaisena virtana lisää ja muutkin nuoret osallistuvat, vastailevat nuorten tekemiin gallupeihin, päivityksiin ja lähettävät yksityisviestejä. Instagram-seuraajien määrä on kaksinkertaistunut muutamassa kuukaudessa ja nuoret toimittajat ovat luoneet itse koko Nuortennetin Snapchatissä tapahtuvan toiminnan. He myös kertovat laajasti MLL:n toiminnasta ja esimerkiksi jäseneksi liittymisestä, vaikka emme ole heitä siihen edes kehottaneet!

Vapaaehtoisten toimittajien myötä myös Nuortennetistä ja verkkonuorisotyöstä vastaavien työntekijöiden työnkuvat ovat kokeneet muutoksen. Tiimien vetäminen vaatii toimistotyöajasta hiukan poikkeavia työaikoja tai ainakin pientä joustoa niihin. Tavallisen virastotyöajan puitteissa nuoret ovat yleensä koulussa, joten mahdolliset kysymykset ja hankalat tilanteet ajoittuvat iltapäivään ja iltaan sekä viikonloppuihin. Tiimejä meillä ohjaa kaksi nuorisotyön suunnittelijaa. Yhteistyö Nuortennetin nuorten vapaaehtoisten toimittajien kanssa on tuonut työhömme aiempaa huomattavasti nuorisotyöllisemmän otteen ja tuonut nuorten ääntä vahvemmin kaikkeen MLL:n viestintään, kun voimme pyytää heiltä tekstejä, mielipiteitä ynnä muuta nopealla aikataululla. Olemme onnistuneet yhdessä tavoitteessamme eli nuorten suorassa tavoittamisessa.

Saa nähdä, mitä Nuortennetin tiimien kanssa tulevaisuus tuo tullessaan. Ohjaajana saa joka päivä iloisesti hämmästyä nuorten toisistaan välittämisestä, valtavasta auttamisen halusta ja mahtavasta tekemisen drivesta, joka tarttuu meihinkin. On mahtavaa, että nuoret haluavat tehdä vapaaehtoistyötä, kun vain löytyy sopiva muoto tekemiselle!

Nuortennetin toimittaja Maria kertoo toiminnasta:

Nuortennetti.fi
Instagram: mll_nuortennetti
Snapchat: MLL_Nuortennetti
You Tube: MLL Nuortennetti
Nuortennetin Facebook: MLL Nuortennetti

Reetta Pauni