Blogi Maija Vuorjoki 02.10.2019

Maija Vuorjoki

Työskentelen nuorten ilmastokasvatusta ja työelämätaitoja edistävien hankkeiden projektipäällikkönä Nuorten Akatemiassa. Vapaa-ajalla kaupunkiviljelen, opiskelen islannin kieltä ja haaveilen melontaretkistä.

Profiiliin →

Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupelillä käsitellään ilmastoasioita digitaalisessa ympäristössä

Mietitkö, miten käsitellä ilmastoasioita monialaisesti nuorten kanssa? Pelillistäminen voi olla yksi ratkaisu tähän! Nuorten Akatemian Mahdollinen Maailma -mobiilipeli tutustuttaa nuoret ilmastonmuutokseen ja kannustaa nuoria ilmastosankaruuteen: luomaan ratkaisuja hiilineutraaliin tulevaisuuteen.

Digiloikasta ilmastoloikkaan

Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupeli on pelillistetty ilmastokasvatuskokonaisuus. Se syntyi vuonna 2017 tarpeesta kehittää uudenlaisia tapoja ilmastokasvatukseen. Nuorten Akatemia oli tarjonnut yhdessä ympäristöjärjestöjen kanssa ilmastoteemaisia Ilmari-kouluvierailuja kouluille jo vuosia, kun toimintaa haluttiin uudistaa vastaamaan nykykoulujen tarpeita, digitaalisuus edellä. Kouluille haluttiin tarjota helposti levitettävää ilmastokasvatusmateriaalia, jossa nuori on aktiivisena toimijana. Vaikka kysyntää tiedettiin olevan, vielä tuolloin ei osattu ennustaa, että ilmastonmuutos olisi pian kaikkien huulilla. Nyt Mahdollinen Maailma -pelin on tilannut yli 200 opettajaa 50 paikkakunnalta ja sitä on pelannut jo yli 5500 nuorta Helsingistä Utsjoelle ja Kurikasta Lieksaan.

Pelipedagogiikka aluevaltauksena

Mobiilipelien tuottaminen oli meillä Nuorten Akatemialla uusi aluevaltaus ja vaati uudenlaisen pedagogisen ymmärryksen opettelemista. Tekijäporukaksi koottiin monialainen joukko, joiden tuki ja osaaminen yhdistyvät kokeilemalla kehittäen toteutetussa prosessissa. Pelin tekniseksi alustaksi valittiin Seppo, joka oli Nuorten Akatemialle entuudestaan tuttu yhteistyökumppani. Myös koulumaailmassa tunnettu Seppo on kannustanut opettajia omien vuorovaikutteisten pelien tekemiseen. Mahdollinen Maailma -mobiilipeli toteutettiin Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustuksella.

Tarina johdattaa ilmastonmuutokseen

Ilmastoseikkailupelin taustatarinassa tulevaisuuteen aikakoneella matkannut pelin päähenkilö Venni haastaa pelaajat tutustumaan ilmastonmuutokseen eri näkökulmista ja tekemään ilmastotekoja omassa elämässään. Pelaajat keräävät ilmakehästä hiilidioksidia onnistumalla pelitehtävissä ja tähtäävät maapallon pelastamiseen. Venni viestii pelaajille tulevaisuudesta kannustaen pelaajia parempiin suorituksiin. Pelin kolme tasoa avaavat erilaisia näkökulmia: ensimmäisellä tasolla testataan pelaajien ilmastotietoutta, toisella tasolla tutustutaan Vennin ympäri maailmaa keräämään arkistomateriaaliin ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja ilmastoratkaisuista, kolmannella tasolla pelaajat keskittyvät ilmastovaikuttamiseen.

Pelitehtäviin sisällytettiin niin tutkijoiden, eri alojen ammattilaisten, järjestöjen, aktivistien ja julkishallinnon tuottamaa tietosisältöä linkkeinä nettiartikkeleihin ja videoihin. Mahdollinen Maailma tekee tutuksi peruskäsitteitä kuten hiilijalanjälki ja kasvihuoneilmiö, mutta yhtäällä pelitehtävissä käsitellään esimerkiksi ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita, taiteen merkitystä, esikuvia ja yhteiskunnallista toimintaa. Pelaajat voivat valita omaa kiinnostustaan vastaavia tehtäviä, jolloin jokainen pelikokemus on erilainen.

Mahdollinen Maailma -peli sopii monenlaisille ryhmille

Nuoret pelaavat Mahdollinen Maailma -peliä pienryhmissä mobiililaitteilla tai tableteilla. Porukan yhteistä peliä ohjaa peliin ennalta perehtynyt ohjaaja, jonka tehtävänä on arvioida kaikki avoimet tehtävät. Mahdollinen Maailma -peli on suunniteltu yläkoulujen käyttöön, mutta yhtä lailla peli soveltuu nuorisotyön tarpeisiin tai miksei vaikkapa nuorisotyöntekijöiden kouluttamiseen ilmastoasioista. Peliä voidaan pelata esimerkiksi ilmastoaiheisten teemailtojen tai nuorisotalojen ilmastoprojektien osana. Pelimuotoinen ilmastokasvatus mahdollistaa ilmastoaiheen pilkkomisen helposti omaksuttaviin palasiin eri näkökulmista ja samaa peliä voivat pelata omista lähtökohdistaan eri-ikäiset ja -tasoiset nuoret.

Pelin rakentaminen vaatii tasapainoilua

Vaikka pelimuotoisessa ilmastokasvatuksessa vain taivas on rajana, oli tärkeää rakentaa pelikokonaisuus huolella. Kilpailunhaluiset pelaajat saattavat juosta tehtävät läpi nopeasti ja ohittaa tietosisällön. Jotta kaikille jäisi pelistä jotain mieleen, opimme että pelitehtävien muotoiluun kannattaa käyttää aikaa ja kiinnittää huomiota pelissä käytetyn kielen selkeyteen. Myös linkkien takana olevien tausta-aineistojen on hyvä olla tarpeeksi lyhyitä. Mahdollinen Maailma -peliä suunnitellessa pohdittiin, miten pelikokemus voisi olla samanaikaisesti innostava, informatiivinen ja kannustaisi nuoria toimintaan ilmaston puolesta. Haluttiin välttää ilmastonmuutoksen vaikutuksilla pelottelu ja nuorten syyllistäminen.

Digitaalisten opetuspelien etu on siinä, että peleistä voi tehdä helposti joko rinnakkaisia peliversioita tai pelejä voidaan päivittää ajankohtaisilla teemoilla. Mahdollisesta Maailmasta on tehty jo kolme päivitettyä versiota. Keväällä 2019 valmistuneeseen Mahdollinen Maailma -peliversioon saatiin uusia pelitehtäviä muun muassa Greta Thunbergista ja IPCC:n ilmastoraportista.

Käyttäjien kokemukset innostuneita

Opettajien antaman palautteen mukaan Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupeli on kannustanut nuoria keskusteluihin ilmastoasioista.

Oppilaat pääsivät osallistumaan sekä tietojen, että luovempien tehtävien avulla. Ryhmässä työskentely oli myös etu, koska (nuoret) keskustelivat ilmastoasioista. Selvästi (nuoret) myös oppivat peliä pelatessa.” -opettajan palaute pelistä.

Parhaimmillaan ilmastoseikkailupeli innostaa, antaa näkökulmia ilmastoaiheen käsittelyyn ja voi toimia syötteenä nuorten omalle ilmastotoiminnalle.

Mobiilipelaamisen haasteet kouluissa ovat liittyneet lähinnä siihen, että ohjaajalla ei ole ollut ennakkovalmistautumiseen riittävästi aikaa tai tekniset ongelmat ovat estäneet pelin sujuvuuden. Seppo-alustaa kehitetään jatkuvasti ja siten pelien käytettävyys on jo muutamassa vuodessa parantunut huomattavasti ja uusia peliominaisuuksia tulee jatkuvasti.

Mobiilipelit nuorisotyön välineenä

Suosittelen nuorisotyön toimijoita hyödyntämään temaattisia, eri järjestöjen tuottamia maksuttomia mobiilipelejä. Ne tarjoavat ajan kanssa mietittyjä pelikokonaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Parhaimmillaan temaattiset mobiilipelit innostavat nuoria tutustumaan uusiin asioihin ja avaavat tilaa keskusteluille nuorille tärkeistä kysymyksistä.  Myös nuorisotyöntekijät voivat hyödyntää maksuttomasti toiminnassaan Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupeliä. Avainkoodin pelin lataamiseen voit tilata Nuorten Akatemian nettisivuilta.

Lisätietoa Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupelihankkeesta Nuorten akatemian sivuilla.

Maija Vuorjoki